Aktivitetsvärd i stöd och kontaktverksamhet

Vill du vara med och skapa mötesplatser för barncancerdrabbade i Västra Sverige? Hör av dig till oss - ditt engagemang är viktigt!

Barncancerfonden Västra är en ideell förening för familjer med barn som drabbats av cancer. Föreningen genomför aktiviteter för att bidra till trygghet och glädje när livet är som svårast, och finns som stöd i många år efter avslutad behandling.

Nu söker vi fler personer som vill engagera sig i våra lokala familjekontaktgrupper, i vår ungdoms/syskongrupp, i verksamhet för mor och -farförälder och i Visommist grupp. 

Vem är du?

Du är medlem i föreningen och har egen nära erfarenhet av barncancer.  Vi söker både efter dig som är förälder, själv drabbad, syskon eller annan närstående relation.  Du ska ha kommit en bit i din egen bearbetning och har en medvetenhet om att varje barn och familjs situation är unik. 

Du tycker att det är kul och meningsfullt att planera och genomföra aktiviteter så drabbade får mötas och utbyta erfarenheter. Minimikravet är att du kan avsätta tid för planering och med stöd av andra i gruppen och kansli arrangera minst två aktiviteter per år.

Övrig information

Uppdraget är ideellt. Alla som engagerar sig i Barncancerfonden Västras verksamhet erbjuds stöd och en introduktion kring verksamheten och rutiner.

För allas trygghet vill vi att du uppvisar ett utdrag ur polisens belastningsregister samt tar del av följande volontärpolicy.  Du får mer information om detta och om uppdraget som samtalsvärd vid din introduktion. 

Är du intresserad?

Anmäl ditt intresse i formulär på denna sida.

Har du frågor?

Kontakta Petra Ambjörnsson på e-post petra.ambjornsson@barncancerfonden.se