Seneffektsgrupper

Barncancerfonden Västra startar regelbundet upp grupper för föräldrar till barn som behandlats för cancer med fokus på livet efter behandling och seneffekter.

Som förälder till ett barn drabbat av hjärntumör eller annan cancerform är det inte bara den primära cancersjukdomen som är svår att hantera. Även livet framåt, med olika varianter av funktionshinder och seneffekter, kan kännas främmande och tyngt.

Genom stödgrupper vill vi ge möjlighet att knyta kontakter med andra familjer som möter liknande problem. Här kan vi stötta varandra och hittar kanske på något gemensamt med hela familjen då och då. Meningen är att gruppen som formas är en bestående grupp som träffas minst två gånger per termin under tre års tid.  Vid första träffen kan en förälder med egen erfarenhet av att ingå i en stödgrupp vara med. Sedan är det gruppen själv som tillsammans kommer fram till hur man vill lägga upp innehållet i de olika träffarna. Ansökan om bidrag för träffarna görs till styrelsen.

Ledord för grupperna är: erfarenhetsutbyten, personligt engagemang, förståelse och gemensam respekt.

Är ni intresserad av att delta i en föräldragrupp?

Anmäl ert intresse till föreningens kansli via e-post: vastra@barncancerfonden.se