Testamente och arv

Genom att skänka en gåva via ditt testamente bidrar du till att skapa ljusglimtar och stöd till cancerdrabbade barn.

Barncancerfonden Västra tar varje år emot gåvor genom testamenten, som spelar en stor och viktig roll för vår verksamhet. Att upprätta ett testamente är enkelt och du kan själv bestämma helt över hur dina tillgångar ska fördelas. Det behöver i regel inte vara svårare än att skriva ”så här vill jag att min kvarlåtenskap ska fördelas när jag själv är borta”.

Men det finns också några saker som testamentet måste uppfylla för att vara giltigt. Till exempel måste det finnas två vittnen som bevittnar din underskrift.

Du kan enkelt få mer information genom att kontakta oss.