Rapport: Vårdsituationen sommar 2015

Föreningens styrelse har regelbunden kontakt med vårdteamet på barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Här svararar Nina Perrin, verksamhetschef, och Nina Hultman, chefsjuksköterska, på frågor om vården under sommaren, akutintagen och utsikterna framåt.

Hur har situationen sett ut i sommar?

– Under vardagarna har vi åtta platser öppna och på helgerna sex platser på helgen. Det är bättre än förra sommaren då det var sex respektive fyra platser öppna.

Inför sommaren skickade ni brev till patienter om att det kunde bli aktuellt med hänvisning till sjukhus på andra orter för cytostatikabehandling. Hur har det gått?

– Brevet skickades ut för att förbereda våra patienter på att det under sommaren kan uppstå diskussion om vård på annan barncancerenhet om behovet av cytostatika kurer överstiger den befintliga kapaciteten. Hittills i sommar har vi bara behövt hänvisa någon enstaka patient till Linköping.

Många barncancerdrabbade upplever en svår stress när de hänvisas till akuten med svårt sjuka barn. Vad gör ni för att förbättra akutintagen?

– För att de barn som får cytostatika ska vara lätta att identifiera på akuten har vi märkt alla patientjournaler med en symbol. Vi tar också fram en broschyr där det framgår hur föräldrarna ska göra vid feber och olika symptom och hur de ska agera när de kommer till akuten. Vi har regelbundna möten med akuten för att följa upp hur det går och ska också fråga föräldrarna kontinuerligt om de behövt uppsöka akuten och hur de upplevt besöket. 

När vi träffades innan sommaren berättade ni om utökade medel. Hur kommer det att förbättra vården?

– Vi har fått positivt besked på vår ansökan om utökad årsbudget som vi framförde förra året för att bedriva den utökade mängd vård som motsvarade det ökade patientbehovet 2014. Det är medel till sjuksköterskor, läkare, undersökningar, intensivvård – det vill säga alla delar som patienterna behöver. På resten av sjukhuset ligger stora besparingskrav, men det gör det inte på barnonkologen.  

Täcker den utökade budgeten det utökade antalet vårdplatser som Stockholms läns landsting framförde i september 2014?

– Nej, utökningen gäller inte nya vårdplatser utan befintliga.

Under våren deltog vi från föreningens sida för att lyfta fram patientperspektivitet i Karolinskas projekt för att tillsätta fler vårdplatser. Hur har det gått med projektet?

– Den slutliga rapporten har inte publicerats ännu. När den är klar lämnar vi den till Mikael Fors som fick uppdraget av Stockholms läns landsting och sedan önskar vi göra en dragning för ansvariga politiker om slutsatserna och våra behov.

Det är brist på sjuksköterskor och svårt att attrahera personal. Finns det något som kan förbättra arbetssituationen för sjuksköterskorna?

– Vi vill förbättra möjligheten till återhämtning för sjuksköterskorna genom en ny arbetstidsmodell. Vi tror att det är vägen fram för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor då flera påpekat att det är tufft och att man inte hinner återhämta sig. Den utökade årsbudgeten täcker dock inte satsningen på en ny arbetsmodell.

Hur går det med nyrekryteringen?

– Vi har två nya sjuksköterskor som börjar i höst. Det betyder att vi fortfarande kommer att ha cirka 10-12 vårdplatser öppna under hösten.

Flera föräldrar har framfört att de vill ha tätare kontakt med färre läkare, hur ser ni på det?

– Läkarbemanningen är god och det går att rekrytera läkare till barnonkologen. Föräldrar har framfört att man vill träffa en mindre pool av läkare och det diskuteras inom sektionen. Redan nu är läkarna indelade efter diagnosansvarsgrupper.

/Carina Kampe, ordförande