2317 namn för en trygg barncancervård

Den ideella föreningen Barncancerfonden Stockholm Gotland har under sommaren och tidig höst 2014 haft en namninsamling för en trygg barncancervård. Namnen och föreningens krav för en trygg vård har nu överlämnats till Stockholms läns landstings Hälso-och sjukvårdslandstingråd Anna Starbrink.

- Vi tackar alla er som deltagit i namninsamlingen. Varje namn ger oss ork att fortsätta kämpa för en trygg och säker barncancervård i Stockholm. Varje namn är också ett viktigt erkännande för de barn och deras familjer som farit illa på grund av kapacitetsbristen, säger Karin Elinder.

Bakgrunden till namninsamlingen är en akut brist på både vårdplatser och personal på barncanceravdelningen i Stockholm som innebär att cancersjuka barn slussas till andra städer och avdelningar för att få vård, med ökad stress och försämrad patientsäkerhet som följd.

Föreningens namninsamling, debattartiklar och brev till sjukhusledningen och politiker tillsammans med modiga föräldrar som berättat om problemen i media har lett till att frågan lyfts till riksnivå under sommaren.  Resultatet är ett uppdrag från Stockholms läns landsting om att barncancervården ska stärkas. 

- Det är glädjande att frågan nu tas på allvar men problemen kvarstår, säger Karin Elinder. Vi kommer att bevaka utvecklingen och har förhoppningar om ett öppet och gott samarbete med de ansvariga på Karolinska sjukhuset i förverkligandet av uppdraget.

Våra krav:

  1. Cancerdrabbade barn i Stockholm ska vårdas på barnonkologavdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, om inte behandlingen kräver annan kompetens.
  2. Vården ska alltid utföras av personal som har den specialkompetens som behövs för att bemöta cancerdrabbade barn. 
  3. Det ska finnas kontinuitet i den personal som vårdar barnen. Nya ansikten ska introduceras sakta och sällan.
  4. Drabbade familjer ska få korrekt information om vårdplanen och eventuella förändringar ska meddelas i god tid och det ska finnas utrymme för frågor och ställningstaganden.

Kontaktpersoner för media:

Amanda Eriksson, informationsansvarig
0768-79 67 39
charlotte.wallin@barncancerfonden.se

Carina Kampe, vice ordförande
070- 607 05 17
carina.kampe@gmail.com