Om föreningen

Barn såväl som vuxna kan drabbas av cancer. Varje år insjuknar ca 300 barn i landet. För barnen innebär det många och långa sjukhusvistelser och behandlingar under kanske flera års tid.

Det är värdefullt att den drabbade familjen omges av ett socialt nätverk. Barncancerföreningar har bildats av föräldrar som själva mottagit diagnosen cancer på sitt barn. Inom Barncancerfonden finns idag sex regionala föreningar som arbetar ideellt och som tillsammans bildar Barncancerfonden/Barncancerföreningarnas Riksförbund.

Barncancerfonden på riksnivå är den enskilt största finansiären av forskning om barncancer, och arbetar också nationellt med råd och stöd till drabbade familjer, utbildning och fortbildning av personal på sjukhusen samt informerar och driver opinion för att förbättra tillvaron för cancerdrabbade barn, unga överlevare och deras familjer.

Föreningarnas huvuduppgift är att på olika sätt stödja drabbade familjer i den egna regionen. Barncancerfonden Östra (som tidigare hette Barncancerföreningen i Östra Götaland) bildades 1983. I regionen finns också en stiftelse, Barncancerstiftelsen som stöder föreningens verksamhet.

Föreningen omfattar Linköping, Norrköping, Kalmar och Västervik med omnejd.

Föreningens syfte är att stödja cancersjuka barn och dess familjer, för barnen skapa trivsamma förhållanden på sjukhusen och sprida information om barncancer.

Vart går pengarna?

Pengarna som vi i föreningen samlar in går till bland annat:

  • spel, video, TV, tidningar, mat- och fikakvällar med mera till sjukhusens barnavdelningar
  • hjälp till att finansiera sjukhusclownerna
  • kontaktskapande aktiviteter för att stötta och ge stunder av glädje och hopp.
  • rekreationsmöjligheter för drabbade familjer
  • gruppverksamhet inom bland annat familjekontakt, ungdom och vi som mist.