Vad gör föreningsinformatören?

Hej,

Jag är anställd föreningsinformatör i Barncancerfonden Östra och bemannar kansliet. Jag finns för alla som vill kontakta föreningen – nya och gamla medlemmar, sjukhuset, givare och andra som stödjer föreningen, samt övriga som är nyfikna och intresserade av vår verksamhet.

Förutom kommunikation via telefon, mejl och post uppdaterar jag webbplatsen och våra sociala medier samt förser tidningen Barn&Cancer med material om föreningen.

Jag avlastar föreningens ideella krafter med information och administration i samband med aktiviteter andra sammankomster.

Informatörstjänsten är en del av Barncancerfondens stöd till föreningarna. Vi informatörer är också en av informationskanalerna mellan föreningarna och Barncancerfonden på riksnivå.

Mitt hem är i Motala där jag bor med Clas, och vi har två vuxna döttrar. Jag gillar skidåkning, resor och att laga mat ihop med familj och vänner.

Efter att ha jobbat 20 år i elektronikindustrin och drivit butik i fem år hade jag glädjen att få en av de nyinrättade informatörstjänsterna på Barncancerfonden hösten 2013.

Det bästa med det här jobbet är kontakten med alla medlemmar, givare och de fantastiska personer som tagit sig igenom det värsta som kan hända och nu ideellt engagerar sig för att stötta andra som drabbas av barncancer.

Varmt välkommen att höra av dig.

Vänliga hälsningar
Inca Asknert

E-post: inca.asknert@barncancerfonden.se