Kontaktpersonpolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Barncancerfonden Östra, organisationsnummer 822003-7827, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för kontaktpersoner på vår hemsida.

2. Varför publicerar vi personuppgifter på kontaktpersoner?

På Barncancerfonden Östras hemsida har vi publicerat namn och kontaktuppgifter på personer som föreningen bedömer är viktiga för att drabbade och andra intressenter ska kunna få den information de behöver när det gäller det råd och stöd som Barncancerfonden Östra vill erbjuda.

Föreningen anser det nödvändigt att dessa kontaktuppgifter finns publicerade på Barncancerfonden Östras hemsida för att t.ex. barncancerdrabbade familjer ska kunna vända sig till rätt kontaktpersoner inom vården, samt för att uppfylla den överenskommelse som finns mellan Barncancerfonden Östra och vården där kontaktpersonerna är anställda.

Detta innebär att Barncancerfonden Östra inte äger rätten att behandla personuppgifterna vidare för andra ändamål än vad som har angivits.

3. Rättslig grund

Berättigat intresse som laglig grund för denna publicering av dessa personuppgifter, förutsätter att uppgifterna är knutna till kontaktpersonens yrkesroll eller formella uppdrag inom föreningen, samt att kontaktpersonen i fråga är underrättad om publiceringen.

4. Definition av kontaktperson

En kontaktperson är i Barncancerfonden Östras fall en person som är direkt knuten till föreningens verksamhet, antingen genom sin yrkesroll eller sitt ideella uppdrag inom föreningen. Kontaktpersonen är medveten om publiceringen samt att man till allmänheten förväntas kunna svara på frågor inom det område man är verksam. Barncancerfonden Östra publicerar namn, verksamhetsroll, telefonnummer och e-postadress. 

5. Vid kontaktpersonens upphörande

Vid kontaktpersonens upphörande ska Barncancerfonden Östra förstöra alla personuppgifter som har anknytning till kontaktpersonens åtaganden inom föreningen.

6. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om vår behandling av personuppgifter på vår hemsida. Du når oss på telefon 072-530 23 25 eller via mejl på ostra@barncancerfonden.se.

Vår postadress är:

Barncancerfonden Östra
Drottninggatan 50
591 27 Motala

Du kan också läsa i vår integritetspolicy hur vi behandlar personuppgifter.