På sjukhusen

I vår förenings upptagningsområde finns sjukhus med barnavdelning i fem städer; Linköping, Norrköping, Kalmar, Motala och Västervik.

Här behandlas barn och ungdomar dagligen för sin cancer och för oss är det viktigt med ett gott samarbete med våra sjukhus.

I Linköping behandlas även barn med hjärntumörer från Jönköping (västra föreningen).

Dagvårdsavdelning

Till dagvårdsavdelningen kommer barn och ungdomar med många olika sjukdomar. En dagvårdsavdelning gör att patienterna och deras föräldrar behöver vistas så lite tid som möjligt på sjukhus och den tiden blir mera fri.

Sjukhusskolan

Alla barn och ungdomar i skolpliktig ålder har rätt till undervisning när de vistas på sjukhus. Denna rätt finns fastslagen i skollagen. Så fort barnet orkar kan man börja. Det finns ingen bestämmelse om att man måste vara inlagd en viss tid, innan man får börja.

Lekterapin

Lekterapin ska vara en frizon för barnet och familjen, det betyder att inga medicinska behandlingar eller undersökningar får göras på lekterapien.
Vi som arbetar där är förskolelärare och fritidspedagoger.

På lekterapin kan man koppla av, läsa, spela spel och hålla på med olika skapande verksamheter. Alla inneliggande barn och ungdomar samt föräldrar och syskon är välkomna till lekterapin. För de större barnen och tonåringarna finns ett tonårsrum med dator och TV-spel samt musikanläggning och keybord.

Barn och ungdomar som inte kan komma till oss besöker vi på avdelningarna.

Vi har nära samarbete med dagavdelningen och förbereder barnen för vissa undersökningar. Vi arbetar även med gruppverksamheter för dagvårdspatienter och syskon till inneliggande barn.

Lasarettsansluten hemsjukvård för barn

Meningen är att svårt sjuka barn eller barn som ofta behöver sjukvård, istället för att vara inneliggande på sjukhus skall kunna vårdas i hemmet av personal med erfarenhet av barnsjukvård, i samarbete med föräldrar och anhöriga.

Vår förhoppning är att vara lättillgängliga och snabbt kunna ge råd per telefon. Genom att också i tidigt skede kunna göra medicinska bedömningar, tror vi att man kan undvika inläggning på sjukhus.

Den trygghet det innebär att vara i hemmiljö menar vi är särskilt viktig för barn som är sjuka. Familjen får mer tid tillsammans och man har större möjlighet att följa sina vanliga rutiner.

Även för syskon, som annars lätt blir åsidosatta när en syster eller bror är inlagd på sjukhus är det positivt om det dagliga livet blir så "normalt" som möjligt.

På sjukhusen