Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad behandling/vårdtid, för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

I vår region har vi två konsultsjuksköterskor, en med inriktning mot barn med barncancer och en med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

Kontaktuppgifter till konsultsjuksköterskorna:

Marie Sandgren
Konsultsjuksköterska för barn med barncancer
Universitetssjukhuset i Linköping
Tfn: 010-103 47 92
Mobil: 070-277 04 40
E-post: marie.sandgren@regionostergotland.se

Eivor Fasth
Konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör
Universitetssjukhuset i Linköping
Tfn: 010-103 47 80
Mobil: 070-589 73 10 
E-post: eivor.fasth@regionostergotland.se