barn_sjukhus2_wide.jpg

Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad behandling/vårdtid, för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

I vår region har vi två konsultsjuksköterskor, en med inriktning mot barn med barncancer och en med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

Kontaktuppgifter till konsultsjuksköterskorna

Marie Sandgren
Konsultsjuksköterska för barn med barncancer
Universitetssjukhuset i Linköping
Telefon: 010-103 47 92
Mobil: 070-277 04 40
E-post: marie.sandgren@regionostergotland.se

Eivor Fasth
Konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör
Universitetssjukhuset i Linköping
Telefon: 010-103 47 80
Mobil: 070-589 73 10 
E-post: eivor.fasth@regionostergotland.se