Barncancercentrum

I Sverige finns sex barnonkologiska centrum. I vår region är barncancercentrum på Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus på Universitetssjukhuset i Linköping.

Alla barn som drabbas får sin cancerdiagnos på ett av landets barncancercentrum. Därifrån leds behandlingarna mot barncancersjukdomen, oavsett om barnet behandlas på centrumet eller på ett hemsjukhus.

Våra hemsjukhus är i Kalmar, Västervik och Norrköping. Fördelarna med behandling på hemssjukhusen är bland andra att det är nära hem när behandlingen är avslutad, att föräldrar kan turas om att vara med det sjuka barnet och att syskon har möjlighet att vara med på sjukhuset på ett helt annat sätt.

Avdelning BOND (Barnavdelning för onkologi, neurologi och diabetes) i Linköping har tillgång till lekterapi, skola, syskonstödjare, konsultsjuksköterskor, kurator och sjukhuspräst. 

Kontakt

Madeleine Haag Andersson, koordinator BOND
E-post: madeleine.haag.andersson@regionostergotland.se
Telefon: 010-10 31 350

I vår region har vi två konsultsjuksköterskor. De är barnets och familjens kontaktperson på sjukhuset både under och efter avslutad behandling.

Mer information om konsultsköterskorna och kontaktuppgifter  

Läs mer om Barnkliniken i Linköping på 1177.se