Bli medlem

Man eller kvinna, ung eller gammal, alla är välkomna som medlemmar hos oss. Ditt medlemskap bidrar till vår verksamhet. Barn och ungdomar och dess familjer får möjlighet till en mer dräglig resa genom långa sjukhusvistelser och jobbiga behandlingar.

Det finns två sätt att ansöka om medlemskap:

 1. Ansök direkt via formuläret nedan
 2. Medlemsavgiften kan betalas in till postgiro 90 07 07-1. Ange namn, adress och telefonnummer samt typ av medlemskap (se nedan).

Vi registrerar medlemskapet på förälder/föräldrar. Har det drabbade barnets föräldrar olika adresser tecknar varje förälder ett familjemedlemskap. 

Som medlem får du tidningen "Barn&Cancer". Du blir också inbjuden till träffar och utflykter samt övriga arrangemang.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år för enskild medlem och 250 kronor per år för ett familjemedlemskap. För nya A-medlemmar är medlemskapet gratis under anmälningsåret.

Medlemskategorier

A-medlem

 • Person eller familj med barn som får behandling, samt 24 månader efter avslutad behandling, eller sedan man mist sitt barn.

Med behandling menar vi behandling med cytostatika, strålning eller operation på grund av en cancerdiagnos, eller sjukdom med närliggande sjukdomsbild.

B-medlem

 • Person eller familj med barn, mer än 24 månader efter avslutad behandling, och familj som mist sitt barn för mer än 24 månader sedan.
 • Ung vuxen (drabbad) som flyttar hemifrån och skaffar eget medlemskap. En ung vuxen kan också skaffa ett familjemedlemskap.

C-medlem

 • Mor- och farföräldrar
 • Syskon (oavsett biologi som har flyttat hemifrån
 • Särbo/särbos barn
 • Övrig släkt (moster/faster, morbror/farbror, kusin)
 • Vänner
 • Volontärer

Läs hela vår medlemspolicy här


Har du frågor? Välkommen att kontakta vårt kansli på telefonnummer 072-530 23 25, eller på ostra@barncancerfonden.se.

Varmt välkommen till Barncancerfonden Östra!

Vi är måna om din integritet och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679).  Läs vår policy kring hantering av personuppgifter här.

Ansökan om medlemskap