Bli medlem

Man eller kvinna, ung eller gammal, alla är välkomna som medlemmar hos oss. Ditt medlemskap bidrar till vår verksamhet. Barn och ungdomar och dess familjer får möjlighet till en mer dräglig resa genom långa sjukhusvistelser och jobbiga behandlingar.

Det finns tre sätt att ansöka om medlemskap:

  1. Ansök direkt via formuläret nedan
  2. Medlemsavgiften kan betalas in till postgiro 90 07 07-1. Ange namn, adress och telefonnummer samt om medlemskapet gäller enskild medlem eller en hel familj. 
  3. Du kan också bli medlem via vår externa betallösning.

Vid delat boende gäller familjemedlemskapet familjen på den ena adressen. 

Som medlem får du tidningen "Barn & Cancer". Du blir också inbjuden till träffar och utflykter samt övriga arrangemang.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år för enskild medlem och 250 kronor per år för ett familjemedlemskap.

A-medlem

Familjer med barn under behandling + 24 månader samt familjer som förlorat sitt barn för mindre än 24 månader sedan (Vi-som-mist). Med under behandling avses att man har regelbundna besök på sjukhuset för att få sina mediciner för grundsjukdomen.

B-medlem

Familjer med barn som avlutat sin behandling och Vi-som-mist för mer än 24 månader sedan.

C-medlem

Medlem som har ett syskon som är/har varit sjukt fast bor på annan adress, släkt eller vänner till någon drabbad, eller om du enbart vill stödja vår verksamhet och därmed bli stödmedlem.

Varmt välkommen till Barncancerfonden Östra!

Ansökan om medlemskap