Bli medlem

Man eller kvinna, ung eller gammal, alla är välkomna som medlemmar hos oss. Ditt medlemskap bidrar till vår verksamhet. Barn och ungdomar och dess familjer får möjlighet till en mer dräglig resa genom långa sjukhusvistelser och jobbiga behandlingar.

Det finns två sätt att ansöka om medlemskap:

  1. Ansök direkt via formuläret nedan
  2. Medlemsavgiften kan betalas in till postgiro 90 07 07-1. Ange namn, adress och telefonnummer samt typ av medlemskap (se nedan).

Vi registrerar medlemskapet på förälder/föräldrar. Har det drabbade barnets föräldrar olika adresser tecknar varje förälder ett familjemedlemskap. 

Som medlem får du tidningen "Barn & Cancer". Du blir också inbjuden till träffar och utflykter samt övriga arrangemang.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år för enskild medlem och 250 kronor per år för ett familjemedlemskap. För nya A-medlemmar är medlemskapet gratis under anmälningsåret.

Vi är måna om din integritet och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679).  Läs vår policy kring hantering av personuppgifter här.

A-medlem

Familjer med barn under behandling + 24 månader samt familjer som förlorat sitt barn för mindre än 24 månader sedan (Vi-som-mist). Med under behandling avses att man har regelbundna besök på sjukhuset för att få sina mediciner för grundsjukdomen.

Förtydligande: Man räknas som A-medlem tills det har gått 24 månader efter avslutad behandling. Då övergår man till B-medlemskap som man har kvar så länge man fortsätter att vara medlem i föreningen.

B-medlem

Familjer med barn som avlutat sin behandling och Vi-som-mist för mer än 24 månader sedan. Unga vuxna överlevare som flyttat hemifrån.

C-medlem

Medlem som har ett syskon som är/har varit sjukt fast bor på annan adress, släkt eller vänner till någon drabbad, eller om du enbart vill stödja vår verksamhet och därmed bli stödmedlem.

Varmt välkommen till Barncancerfonden Östra!

Ansökan om medlemskap