Bli medlem

Barncancerfonden Östra verkar för att på olika sätt stödja barn och ungdomar som insjuknar i cancer, samt deras familjer. Alla som vill stödja eller ta del av vår stödverksamhet är varmt välkomna som medlemmar. Ditt medlemskap bidrar till vår verksamhet.

Vårt geografiska verksamhetsområde är regionerna Östergötland och Kalmar, och vi är en av sex barncancerföreningar som tillsammans bildar Barncancerfondens riksförbund.

Föreningen är helt ideell och drivs av personer med egen erfarenhet av barncancer. Vi ger stöd till drabbade både under och efter sjukdomstiden. Barn, ungdomar och dess familjer får möjlighet till en mer dräglig resa genom långa sjukhusvistelser och jobbiga behandlingar.

Välkommen att ansöka om medlemskap. Det kan du göra på två sätt:

 1. Ansök direkt via formuläret nedan, eller
 2. Mejla till kansliet, ostra@barncancerfonden.se. Ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt typ av medlemskap (se nedan).

När du blir medlem hos oss finns det två typer av medlemskap att välja mellan. Vi delar sedan in våra olika medlemmar i kategorier utifrån var man befinner sig i sin behandling, eller om man till exempel är en vän till familjen.

Vi registrerar medlemskapet på förälder/föräldrar. Har det drabbade barnets föräldrar olika adresser tecknar varje förälder ett familjemedlemskap. 

Som medlem blir du inbjuden till träffar och utflykter samt övriga arrangemang. Aktiviteter som vi ordnar för att vi ska få möjlighet att träffa andra familjer som har, eller har haft, barn under cancerbehandling. Drabbade familjer har också möjlighet att söka olika bidrag från föreningen.

Medlemsavgiften är 250 kronor för ett familjemedlemskap och 100 kronor per år för enskild medlem. Avgiften sätts in på Bankgiro 900-7071 eller Plusgiro 90 07 07-1. 

För nya A-medlemmar är medlemskapet gratis under anmälningsåret.

Typer av medlemskap

Familjemedlemskap

 • Hela familjen som bor på samma adress, oavsett om man är biologisk släkt (förälder/syskon) eller inte, och som har eller har haft cancersjukt barn.

Enskilt medlemskap

 • Förälder till barn som har, eller har haft cancer. Där barnen har flyttat hemifrån.
 • Förälder som mist ett barn i cancer.
 • Barncanceröverlevare som flyttat till egen bostadsadress.
 • Syskon som flyttat till egen bostadsadress.


Medlemskategorier

A-medlem

 • Person eller familj med barn som får behandling, upp till 24 månader efter avslutad behandling, eller sedan man mist sitt barn.

Med behandling menar vi behandling med cytostatika, strålning eller operation på grund av en cancerdiagnos, eller sjukdom med närliggande sjukdomsbild.

B-medlem

 • Person eller familj med barn, mer än 24 månader efter avslutad behandling, och familj som mist sitt barn för mer än 24 månader sedan.
 • Barncanceröverlevare som flyttat hemifrån och skaffar eget medlemskap. Kan också teckna familjemedlemskap.
 • Syskon som flyttat hemifrån och skaffar eget medlemskap.

B-medlem är man så länge man är kvar i föreningen.

C-medlem/stödmedlem

 • Mor- och farföräldrar
 • Särbo/särbos barn
 • Övrig släkt (moster/faster, morbror/farbror, kusin)
 • Vänner
 • Volontärer

Läs hela vår medlemspolicy här

Vi är rädda om dina personuppgifter. Läs hur vi behandlar dem i vår integritetspolicy här.


Har du frågor? Välkommen att kontakta vårt kansli på telefonnummer 072-530 23 25, eller på ostra@barncancerfonden.se.

Varmt välkommen till Barncancerfonden Östra!

Ansökan om medlemskap

Jag har läst igenom och godkänner Barncancerfonden Östras policy om hantering av personuppgifter.
Jag har tagit del av föreningens stadgar
Jag har tagit del av Barncancerfondens policy för rättigheter

Tack! Nu kan du trycka på skickaknappen. OBS! När du har gjort det SKA det direkt komma upp en tacksida. Om det inte gör det har anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.

Tack! Nu kan du trycka på skickaknappen. OBS! När du har gjort det SKA det direkt komma upp en tacksida. Om det inte gör det har anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.

Personuppgiftshantering

Vi skriver inte in minderåriga barns personuppgifter eller information om sjukdom eller behandlingstid i vårt register. Däremot vill vi veta vilken medlemskategori ni tillhör i samband med er medlemsansökan och ibland vid ansökan till en del aktiviteter eller annan stödverksamhet.

Vi är måna om er integritet och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Läs vår policy kring hantering av personuppgifter här.