Medlemspolicy

För att säkerställa en rättvis behandling vid till exempel resor, deltagande på aktiviteter och hyror har Barncancerfonden Östra en medlemspolicy som vi lutar oss mot när vi behöver göra prioriteringar.

När du blir medlem hos oss finns det två olika medlemstyper att välja mellan. Vi delar sedan in våra olika medlemmar i kategorier, utifrån var man befinner sig i sin behandling eller om man till exempel är en vän till familjen.

Givetvis kommer det alltid att finnas mänskliga värderingar att ta hänsyn till, men har vi en bas så underlättar det styrelsearbetet.

Typer av medlemskap

Familjemedlemskap

 • Hela familjen som bor på samma adress, oavsett om man är biologisk släkt (förälder/syskon) eller inte, och som har eller har haft ett cancersjukt barn.

Enskilt medlemskap

 • Förälder till ett barn som har, eller har haft, cancer. Där barnen har flyttat hemifrån.
 • Förälder som mist ett barn i cancer
 • Barncanceröverlevare som flyttat till egen bostadsadress
 • Syskon som flyttat till egen bostadsadress

Varje medlemskap ger en röst vid årsmöte.

Medlemskategorier

I vårt register för vi ingen information om sjukdom eller behandlingstid. Därför efterfrågar vi ibland vilken medlemskategori ni tillhör för att göra rättvisa prioriteringar.

Barncancerfondens regionala föreningar har gjort en indelning i olika medlemskategorier och det är från dessa som vi beräknar hyrespriser och medlemmarnas kostnader för deltagande i resor.

Grundtanken är att subventionera de familjer som har barn under behandling, eller som precis har avslutat sin behandling, och ett antal månader efter detta. Detta gäller även de familjer som mist sitt barn. Det är just efter denna period som ekonomin är som mest ansträngd. Efter det så kommer man in i nästa medlemskategori och då får man resor och boende subventionerat i lägre grad.

Familjer med sjukt barn hamnar först i gruppen A-medlem, därefter kommer de alltid att vara i gruppen B-medlem.

A-medlem

 • Person eller familj med barn som får behandling, samt 24 månader efter avslutad behandling, eller sedan man mist sitt barn.

Med behandling menar vi behandling med cytostatika, strålning eller operation på grund av en cancerdiagnos, eller sjukdom med närliggande sjukdomsbild.

B-medlem

 • Person eller familj med barn, mer än 24 månader efter avslutad behandling, och familj som mist sitt barn för mer än 24 månader sedan.
 • Barncanceröverlevare som flyttat hemifrån och skaffar eget medlemskap. Kan också teckna familjemedlemskap.
 • Syskon som flyttat hemifrån och skaffar eget medlemskap.

B-medlem är man så länge man är kvar i föreningen.

C-medlem

 • Mor- och farföräldrar
 • Särbo/särbos barn
 • Övrig släkt (moster/faster, morbror/farbror, kusin)
 • Vänner
 • Volontärer

Medlem i annan barncancerförening räknas som C-medlem vid ansökan till aktivitet eller annan stödverksamhet.

Barncancerfonden Östra har rätt att omvandla ett medlemskap. Styrelsen för Barncancerfonden Östra äger alltid rätten att aktivt omvandla en medlem till annan medlemsgrupp vid behov, oavsett prövning, då vissa fall har särskilda omständigheter.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor om vår medlemspolicy? Kontakta vårt kansli:
E-post: ostra@barncancerfonden.se.
Telefon: 072-530 23 25

Resor och aktiviteter

Styrelsen strävar efter att föreningen regelbundet ska anordna resor. Dels långresor dels kortare dagsutflykter. Att ordna resor är en viktig del av vår verksamhet som har många positiva effekter.

 • Genom att ha en resa att se fram emot kan man motivera barn under de långa behandlingarna.
 • Som rekreation och ett sätt att få ihop familjen.
 • Kontaktskapande verksamhet. På resor träffar man familjer i samma situation.

Exempel på dagsutflykter kan vara att besöka Astrid Lindgrens värld eller Kolmårdens djurpark. Med långresor avses till exempel en resa till Danmark med övernattning.

För att följa med på resorna måste man vara medlem enligt ovanstående kriterier. Det gäller också att man måste vara medlem innan inbjudan skickas ut från Barncancerfonden Östra. Vid platsbrist prioriteras först A-medlem därefter B och sedan C.

Det ska alltid upprättas en väntelista från vilken det plockas familjer om någon hoppar av. Om man inte kan åka med på grund av sjukt barn får man erlagda avgifter tillbaka.

För samtliga resor gäller att det finns begränsat antal platser, och Barncancerfonden Östra har som riktlinje att subventionera A- och B-medlemmar enligt nedan.

A-medlem
Medlemskostnad cirka 25% och föreningskostnad cirka 75%

B-medlem
Medlemskostnad cirka 50% och föreningskostnad 50%

C-medlem
Medlemskostnad 100% och föreningskostnad 0%

Baskrav: Medlemskap i Barncancerfonden Östra