Medlemspolicy

För att säkerställa en rättvis hantering av resor och hyror har styrelsen i Barncancerfonden Östra en policy att luta sig mot när tveksamma fall uppstår.

Givetvis kommer det alltid att finnas mänskliga värderingar att ta hänsyn till, men har vi en bas så underlättar det styrelsearbetet.

Medlemspolicy för Barncancerfonden Östra

Medlemsklasser

Styrelsen har gjort en indelning i olika medlemsklasser och det är från dessa som vi beräknar hyrespriser och medlemmarnas kostnader för deltagande i resor.

Grundtanken är att subventionera de familjer som precis har avslutat sin behandling och ett antal månader efter detta. Detta gäller även de familjer som mist sitt barn. Det just efter denna period som ekonomin är som mest ansträngd. Efter det kommer man in i nästa medlemsklass och då får man resor och boende subventionerat i lägre grad.

Eftersom vi har familjemedlemskap så bör vi fastställa vad familjebereppet innebär.

Grundkrav är - Med medlem avses boende på samma mantalsskrivningsadress och boende inom Barncancerfonden Östras upptagningsområde. (Undantag kan göras för de barn som bor utanför upptagningsområdet men behandlas på US i Linköping.) Familjer med sjukt barn hamnar först i gruppen A-medlem, därefter kommer de alltid att vara i gruppen B-medlem.

När det gäller utflugna syskon på annan adress så hamnar de under C-medlem. Förutsatt att alla är medlemmar får de givetvis åka med men då ska de betala det för C-medlemmar fastsatta priset.

Biologiska föräldrar och hemmavarande helsyskon följer det sjuka barnets aktuella medlemsklass. Halvsyskon, i nya familjeförhållanden som bor på samma adress som biologisk förälder med sjukt barn, är B-medlem.

A-medlem

Familjer med barn under behandling + 24 månader samt familjer som förlorat sitt barn för mindre än 24 månader sedan (Vi-som-mist). Med under behandling avses att man har regelbundna besök på sjukhuset för att få sina mediciner för grundsjukdomen.

B-medlem

Familjer med barn som avlutat sin behandling och Vi-som-mist för mer än 24 månader sedan. Ung vuxen som haft cancer som barn och flyttat till eget boende.

C-medlem

Annan medlem. Kan vara medlem som har ett syskon som är/har varit sjukt fast bor på annan adress. Medlemmar som inte har ett eget drabbat barn. Vem som helst som vill stödja föreningens verksamhet. Medlem i annan förening.

Resor och aktiviteter

Styrelsen strävar efter att regelbundet anordna resor. Dels långresor och dels kortare dagsutflykter. Att ordna resor är en viktig del av vår verksamhet som har många positiva effekter.

  • Genom att ha en resa att se fram emot kan man motivera barnen under de långa behandlingarna.
  • Som rekreation och ett sätt att få ihop familjen.
  • Kontaktskapande verksamhet. På resor träffar man familjer i samma situation.

Exempel på dagsutflykter kan vara att besöka Astrid Lindgrens värld eller Kolmårdens djurpark. Med långresor avses t.ex. Legoland i Billund och Ski Lodge i Sälen.

För att följa med på resorna måste man vara medlem enligt ovanstående kriterier. Det gäller också att man måste vara medlem innan inbjudan skickas ut från Barncancerfonden. Vid platsbrist prioriteras först A-medlem därefter B och sedan C.

Det ska alltid upprättas en väntelista från vilken det plockas familjer om någon hoppar av. Om man inte kan åka med pga. av sjukt barn får man erlagda avgifter tillbaka. För samtliga resor gäller att det finns begränsat antal platser och Barncancerfonden Östra subventionerar A- och B-medlem enligt nedanstående huvudprincip. Det händer att styrelsen beslutar om ännu större subventioner vid vissa aktiviteter.

A-medlem

Medlemskostnad cirka 25 % Föreningskostnad cirka 75 %

B-medlem

Medlemskostnad cirka 50 % Föreningskostnad cirka 50 %

C-medlem

Medlemskostnad 100 % Föreningskostnad 0 %

Baskrav

Medlemskap i Barncancerfonden Östra.