Syskonstödjare

För att tillgodose syskonens behov när ett barn får ett cancerbesked har vi en syskonstödjare som finansieras av Barncancerfonden.

Syskonstödjaren är en resursperson för syskonen till det sjuka barnet och ingår i nätverket runt familjen - både under och, vid behov, även en tid efter behandlingen.

En stor del av att vara syskonstödjare handlar om att finnas där, ge stöd och lyssna. Syskonstödjaren gör vanliga saker med syskonen när mamma och pappa behöver lägga mycket tid på det sjuka barnet.

Vår syskonstödjare heter Carina Karlsson och utgår från avdelning BOND på Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus på Universitetssjukhuset i Linköping. Carina finns för alla drabbade syskon och hon kan träffa dem både individuellt och i grupp.

Carina Karlsson
E-post: syskoncarina@hotmail.se
Tel: 072-521 36 70