Stödgrupper

Inom Sveriges regionala barncancerfonder ryms olika stödgrupper för drabbade familjer. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till Barncancerfonden Östras stödgrupper.

Arbetsformen bygger på att samtliga stödgrupper i de sex föreningarna träffas gemensamt vid ett årligt stormöte som sammankallas under hösten. Där emellan träffas respektive stödgrupp regionalt när behov finns.

Vårt mål är att ha representanter i stödgrupperna från varje stad på vårt område för att underlätta det lokala engagemanget.

Läs mer om och hitta kontaktuppgifter till stödgrupperna genom menyn till vänster.

Här ser du vilka stödgrupper som har lokala representanter.