Stödgrupper

Inom Sveriges regionala barncancerföreningar ryms olika stödgrupper för drabbade familjer. Stödgrupperna finns till både för dig som vill komma i kontakt med människor i en liknande situation som du, och för dig som vill engagera dig i stödet till andra.

All verksamhet planeras och genomförs av ideellt engagerade medlemmar som oftast har egen erfarenhet av barncancer.

Tillsammans bygger vi en verksamhet med uppgift att:

  • Stödja barn med cancer och deras anhöriga
  • Beakta och tillvarata intressen för barn/ungdomar som behandlas/behandlats för cancer
  • Utveckla och driva familjekontaktverksamhet
  • Informera allmänheten om barncancer

Arbetsformen bygger på att samtliga stödgrupper i de sex föreningarna träffas gemensamt vid ett årligt stormöte som sammankallas under hösten. Här utbyts erfarenheter föreningarna emellan vilket inspirerar inför årsplaneringen för det kommande året. Vid samma möte görs en grovplanering för Östras aktiviteter nästkommande år.

Vårt mål är att ha representanter i stödgrupperna från varje stad inom vår region för att underlätta det lokala engagemanget.

Våra stödgrupper

Här ser du vilka stödgrupper som har lokala representanter.