Ekonomisk ersättning

Barncancerfonden Östra kan bevilja några olika typer av bidrag

Generellt engångsbidrag

Alla barnonkologfamiljer som bor och behandlas i vår region kan få ett generellt engångsbidrag på
3 000 kronor inom sex månader efter barnets insjuknande. Det krävs inget medlemskap i föreningen för detta bidrag.

Ni ansöker genom att fylla i formuläret i den här länken.

Fler bidrag

För medlemmar i Barncancerfonden Östra kan familjer med barn under behandling också ansöka om andra typer av bidrag:

  • Bidrag som är till för att uppmuntra och stimulera barnet
  • Bidrag till städhjälp
  • Medlemsfamiljer som mist ett barn till följd av cancersjukdom kan beviljas ett engångsbidrag.

Har du frågor om bidragen och hur man ansöker?

Välkommen att höra av dig till vårt kansli. Mejla eller ring, ostra@barncancerfonden.se, 072-530 23 25.

Du kan också kontakta konsultsjuksköterskan eller kuratorn på ditt sjukhus för mer information om bidragen, och om hur man ansöker.