Ekonomisk ersättning

Barncancerfonden Östra kan bevilja några olika typer av bidrag

Generellt engångsbidrag

Alla barnonkologfamiljer som bor och behandlas i vår region kan få ett generellt engångsbidrag på
3 000 kronor inom sex månader efter barnets insjuknande. Det krävs inget medlemskap i föreningen för detta bidrag.

Skicka ansökan till: ostra@barncancerfonden.se

Var vänlig uppge namn, adress, behandlande sjukhus, bankens namn och bankkontouppgifter (clearingnummer + kontonummer, kontohavare).

Fler bidrag

För medlemmar i Barncancerfonden Östra kan familjer med barn under behandling också ansöka om andra typer av bidrag:

  • Bidrag som är till för att uppmuntra och stimulera barnet
  • Bidrag till städhjälp
  • Medlemsfamiljer som mist ett barn till följd av cancersjukdom kan beviljas ett engångsbidrag.

Undrar du över något?

Välkommen att höra av dig till vårt kansli. Mejla eller ring, ostra@barncancerfonden.se, 072-530 23 25.

Du kan också kontakta konsultsjuksköterskan eller kuratorn på ditt sjukhus för mer information om bidragen, och om hur man ansöker.