Marknadsgruppen

I gruppen arbetar vi med idéer till olika evenemang och arrangemang som kan inbringa pengar till föreningens verksamhet.

Många förslag inkommer till kansliet från enskilda, företag och organisationer som på olika sätt vill bidra till att Barncancerfonden Östra får in mera pengar. Föreningsinformatören tar hand om dem och diskuterar dem med marknadsgruppen vid behov. De förslag där någon vill tjäna pengar på att använda Barncancerfondens namn tackar vi alltid nej till.

Vid de flesta arrangemang medverkar någon föreningsmedlem. Det kan gälla att informera, dela ut broschyrer, och dekaler samt ta emot och tacka för gåvor. I vissa fall går de insamlade pengarna till Barncancerfonden centralt, detta anges i så fall vid arrangemanget.

Har du en idé om hur vi ska samla in pengar? Kontakta oss, eller föreningsinformatören, så lyssnar vi gärna och bedömer om den faller inom ramen för vår insamlingspolicy. Alla idéer tas emot med glädje och tacksamhet.

Vi sitter i marknadsgruppen:

Linda Lundgren
E-post: lindaa78@me.com

Johan Carlgren
E-post: johancarlgren1@gmail.com

Camilla Strange
E-post: camilla@strangeordoform.se

Patrik Olsson
E-post: mrpatrikolsson@gmail.com