Familjekontakt

Familjekontaktgruppen är en oerhört viktig grupp. Gruppen ser till att de drabbade familjerna på avdelningarna får det lite lättare i tillvaron.

Gruppens verksamhet består i att:

 • Ordna kontaktträffar på och utanför sjukhuset
 • Verka för ökad trivsel på och utanför sjukhusen
 • Inspirera personalen att puffa för föreningens verksamhet
 • Samarbeta med ungdomsgruppen för att nå ungdomar
 • Ge tips om litteratur 

Nå medlemmar i Barncancerfonden Östra genom att:

 • Ta personlig kontakt
 • Förlägga föreningsmöten utanför centralorten
 • Anordna träffar för andra anhöriga än föräldrar
 • Anordna föredrag
 • Anordna temakvällar
 • Bidra med material till hemsidan

Aktivera befintliga medlemmar genom:

 • Personlig kontakt
 • Bidra med material till hemsida

Samarbeta med övriga föreningar genom:

 • Informationsmaterial
 • Utbildning
 • Studiebesök, föredrag
 • Möjlighet att nyttja varandras stugor 

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till personer som engagerar sig stödgrupperna.

Vi finns också på Facebook där vi har en sluten grupp som diskussionsforum.