Syskonstöd

I Östra har vi just nu ingen egen syskongrupp. Syskonen bjuds alltid in till aktiviteter som ordnas för ungdomar och unga vuxna.

För att speciellt tillmötesgå syskonens behov finns en syskonstödjare som är anställd av Region Östergötland och finansieras av Barncancerfonden. Syskonstödjaren i vår region heter Carina Karlsson.

I familjer där barn fått cancer kommer syskonen ofta i kläm. Gemensamt för dessa syskon är att de får stå tillbaka, ta ett stort ansvar, leva med oro som man inte vill belasta sina föräldrar med.

Syskonstödjarens roll är att uppmärksamma, stötta och vägleda dessa barn. Oftast sker den första kontakten när syskonen är med familjen på sjukhuset.

Vill du kontakta Carina för att hitta på någon rolig aktivitet eller bara prata en stund så skicka gärna ett mejl till: syskoncarina@hotmail.se alternativt ring eller skicka sms på telefon: 072-521 36 70.

Tips: Carina finns också som "SyskonCarina" på Facebook och Instagram.