Företagssponsring

Det har blivit allt viktigare för företagets identitet att visa vilka värderingar det står för. Att visa engagemang i en viktig verksamhet som vår skapar ett positivt intryck och stärker bilden av ett mänskligt företag.

Pengarna går till den mjuka hjälpen. Vi kan inte bota någon men vi kan göra vardagen lite ljusare för föräldrar och barn tillsammans. Ibland behövs så lite.

Vår verksamhet bygger helt på ideellt arbete och vi får inga bidrag från vare sig stat, landsting eller kommun utan är helt beroende av donationer.

Som företag kan ni bidra med till exempel en engångsgåva eller med regelbundna insättningar.

För mer information, läs gärna om gåvor här eller kontakta föreningsinformatör Inca Asknert:
ostra@barncancerfonden.se
072-530 23 25