Varning för bedragare

Det finns till och från bedragare som utnyttjar barncancerföreningarnas eller Barncancerfondens namn för att lura till sig pengar.

Det händer till och från att företag och privatpersoner blir uppringda av personer som utger sig för att att komma från någon av barncancerföreningarna eller Barncancerfonden. Dessa människor har vädjat om ekonomiska bidrag till barn som drabbats av cancer.

Barncancerföreningarna ringer aldrig och ber om ekonomiska bidrag. Det är vår policy. Föreningarna ber möjligtvis om hjälp med produkter, saker, presenter osv till de drabbade barnen - aldrig pengar.

Som hjälp till privatpersoner som står i begrepp att skänka pengar har Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) tagit fram fem kontrollfrågor. Om svaret på någon av frågorna är nej uppmanar FRII till att avstå från att ge pengar.

  1. Ger organisationen ett vederhäftigt intryck?
  2. Har organisationen 90-konto? Dvs börjar på 90 – inte 91, 92 etc.
  3. Finns ett fungerande telefonnummer angivet?
  4. Har organisationen uppgivit en gatuadress till sitt kontor, inte bara en boxadress?
  5. Vid bössinsamling – kan insamlaren legitimera sig?

Du kan även be om ett postgironummer eller liknande om du blir uppringd av någon du misstänker inte är den han/hon utger sig för att vara. Meddela oss på en gång om du fattar misstankar, så att vi har möjlighet att följa upp.

Vi vill uppmana alla som tror sig bli utsatta för falsk insamling att kontakta polisen.

Mer information hittar du på frii.se.