Nästan hela styrelsen samt valberedning och internrevisorer. Ordförande Anna längst till vänster.

Styrelsen 2019-20

Ordförande

Anna Iwers Isaksson
Motionsvägen 2
616 34 Åby
0706-95 01 99
E-post: anna.iwersisaksson@gmail.com

Vice ordförande

Marie Friborg
Nygatan 163
602 29 Norrköping
0706-97 99 36
E-post: friborgmarie@gmail.com

Sekreterare

Linda Lundgren
Lindengatan 3C
582 53 Linköping
0707-90 63 69
E-post: lindaa78@me.com

Övriga ledamöter

Klas Skytt
Kanngatan 2
587 39 Linköping
0704-52 50 46
E-post: klas.skytt@bredband.net

Mathias Andersson
Myrvägen 34
605 80 Svärtinge
0705-23 54 91
E-post: mathias@grondalen.se

Linda Andersson
Vickelbyvägen 109
617 34 Skärblacka
0708-64 01 49
E-post: liindiish2@hotmail.com

Heléne Esping
Blåbärsstigen 40
612 33 Finspång
0702-77 33 05
E-post: helene_esping@mittvardforbund.se

Åsa Hellberg
Ostdalsgatan 16
591 32 Motala
0702-04 02 79
E-post: asa.hellberg68@gmail.com

Åke Jonsson
Tånggränd 2
383 35 Mönsterås
0702-37 60 23
E-post: 1ake.jonsson@telia.com

 

Suppleanter

Johan Carlgren
Torpvägen 13
602 10 Norrköping
0705-84 11 99
E-post: johancarlgren1@gmail.com

Patrik Olsson
Insatsvägen 1
590 23 Mantorp
0734-03 95 34
E-post: mrpatrikolsson@gmail.com

Daina Grönqvist
Stenkullen 1
614 96 Östra Ryd
0702-33 82 99
E-post: daina.lakss@gmail.com


Revisor

Egelins Revisionsaktiebolag AB
Helena Egelin, auktoriserad revisor
Lastköpingsgatan 5
592 32 Vadstena
E-post: helena@egelins.se

Revisorssuppleant

Robert Andersson, auktoriserad revisor
Digit Ekonomibyrå AB
Vätterviksgatan 4
591 37 Motala
E-post: robert@digitekonomi.se

Lekmannarevisor

Åsa Isaksson
Djursdalavägen 16
590 80 Södra Vi
E-post: asaisak27@gmail.com

Suppleant lekmannarevisor

Britt Lager Palmgren
Kyrkogatan 18
586 62 Linköping
E-post: britt.lagerpalmgren@telia.com


Valberedning

Susann Rönnbäck (sammankallande)
Lektorsgatan 10
582 35 Linköping
0706-06 33 20
E-post: susann@ronnback.se

Hans Johansson
Föreningsvägen 7
590 18 Mantorp
0709-46 06 64
E-post: j.hans1965@yahoo.se

Sara Gyllenhammar
Lindöhällsvägen 82
603 65 Norrköping
0730-72 09 78
E-post:sara.gyllen@gmail.com

Kajsa Sandberg
Kristbergsvägen 2
591 96 Motala
E-post: kajsa.sandberg@boremail.com

Kort om styrelsen

Styrelsen 2019-2020 i Barncancerfonden Östra består av ordförande samt åtta ledamöter och tre suppleanter.

Ordförande väljs för ett år i taget. Ordförande för 2019-2010 är Anna Iwers Isaksson.

Ledamöter väljs på två år. Där väljer vi hälften av dem år ett och andra hälften år två. I år har vi följaktligen valt fyra, och övriga fyra sitter kvar sedan förra året.

Suppleanter väljs på ett år.