200215_Kalmar_1440x810_webb.jpg

Snart 40 år! Vi vill ha era berättelser

Ibland kan man undra hur barncancervården och stödet till drabbade barn och familjer hade sett ut om det inte varit för föräldrar som började engagera sig under tidigt 80-tal.

År 2023 är det 40 år sedan tre familjer engagerade sig för sina och andras cancerdrabbade barn och familjer i vår region. De bildade då en föräldraförening som fick namnet: Föreningen för barn med blod och tumörsjukdomar i Linköpingsregionen. FLI. Denna blev sedan Barncancerföreningen i Östra Götaland och är numera Barncancerfonden Östra. Ungefär samtidigt bildades flera föräldraföreningar runt om i landet och de samlas nu i riksförbundet Barncancerfonden.

Det är känns värt att uppmärksamma 40 års engagemang för sina och andras barn samt utvecklingen av vår förening. Erfarenheten av barncancer är något vi alla hade kunnat vara utan, men mötet med andra som delar erfarenheten, ibland i föreningens verksamhet, har också gett många av oss en känsla av sammanhang och ibland en vänskap för livet.

Kan du/vill du bidra till att berätta Barncancerfonden Östras historia?

  • Var ni med redan från starten? Kanske känner ni Astrid och Roger Jonsson?
  • Hur var det att starta upp? Vilka frågor engagerade mest?
  • Hur var verksamheten under 80-90-talet? Aktiviteter?
  • Har föreningen stött på motgångar?
  • Samarbete med Barncancerfondens övriga regionala föreningar? Gemensamma träffar?
  • Är ni bland dem som kommit med senare?
  • Vad har föreningen haft för betydelse för er cancerresa?
  • Kan ni berätta om minnesvärda stunder av bra upplevelser, stöd och gemenskap?
  • Eventuella motgångar och framgångar för föreningen?

Astrid och Roger Jonsson i Norrköping var bland de tre familjer som startade 1983. De har tagit det fina initiativet till att samla ihop berättelser från åren sedan dess. Vi blir glada om du vill höra av dig till dem och berätta – lite eller mycket – kort eller långt. Välkommen att höra av dig till dem. Varmt tack på förhand!
jonssonastridroger@outlook.com, 011-181529, Klingsbergsgatan 55, 60354 Norrköping

Idag har Barncancerfonden Östra drygt 300 medlemsfamiljer och ca 100 enskilda medlemskap. Flera av dem är nu unga vuxna barncanceröverlevare, eller utflyttade syskon till någon som haft barncancer. Många väljer att behålla sitt medlemskap även om det gått många år sedan barnet var under behandling. Medlemmarna bor i huvudsak inom Region Östergötland och Region Kalmar.

2019 hade vi 25 ungdomar med på Barncancerfondens ungdomsstorläger i Sälen.