Aktiviteter

Maxa livet-programmet är uppbyggt av speciellt framtagna aktiviteter med syfte att utveckla, ge verktyg och inspirera. Här kan du läsa något om de aktuella aktiviteterna, deras syfte och hur vi tänker när vi tar fram programmets innehåll.

Under 2019 bygger vi Maxa livet-programmet på det som tidigare var ett projekt. Vi utvecklar aktiviteterna efter deltagarnas behov, något som kanske låter enkelt men som kräver att vi känner till de behov som finns. Ingen barncanceröverlevare är den andra lik, vilket är helt naturligt.

Vårt mål med aktiviteterna är att de ska bidra med verktyg av olika slag för att deltagarna ska utvecklas som de människor de vill vara och som de i vissa fall inte fått eller kunnat vara.

Under 2019 har vi byggt på programmet och testar nya saker. 

Här följer en lista på aktiviteter under året, några har redan varit, några är aktuella för anmälan nu och några kommer längre fram. För fler detaljer läs under fliken Kalender. Listan är inte komplett eftersom vi ständligt lär oss mer om deltagarnas behov och hittar på nya utmaningar. 

  • Rehabiliteringsvistelser
  • Motivationskurs Discovery
  • KBT-program online för självkänsla, smärta, ångest och oro
  • Hälsohelger; träning, kost, sexuell hälsa
  • Sommarseminarium LEVA - inte bara överleva
  • Sociala relationer
  • Målarterapi

Trädhistoria - Maxa livet skrivkurs

En helg med vuxna barncanceröverlevare. Mitt namn är Sara Hellberg och jag jobbar med Barncancerfondens program för vuxna som överlevt cancer som barn, Maxa livet. I programmet ordnar vi aktiviteter som ska stärka personer och ge dom verktyg för att lättare klara av vardagen.

Läs mer