Ågrenska

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.

Samarbetet mellan Ågrenska och Barncancerfonden påbörjades 2006. Sedan dess har många barn och ungdomar som har eller har haft barncancer, deras syskon och föräldrar haft möjlighet att delta i olika temaveckor och vistelser. 

Läs mer om Ågrenska på Barncancerfondens webbplats