Nyköping

Den omfattande utredning som görs då barn och ungdomar misstänks ha cancer görs alltid på ett Barnonkologiskt centrum. För barn och ungdomar i Södermanland innebär det att man åker till avd 95 A på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kontaktuppgifter
Nyköpings lasarett
611 85 Nyköping

Läs mer om Nyköpings lasarett