Hudiksvall

På Barn- och ungdomskliniken i Hudiksvall tar vi emot barn med cancer, både på vår mottagning i Hudiksvall och Bollnäs samt inom slutenvården. Vårt upptagningsområde sträcker sig över Hälsingland och vårt barnonkologiska centrum är Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi har ett nära samarbete kring barnen mellan mottagningarna och avdelning 19.

Barnavdelning 19

Avdelningen är en allmän barnmedicinsk avdelning där barn med cancersjukdomar är integrerade. Vi har ett särskilt rum som våra barn med cancer brukar få i mån av plats. Det finns Ipad att låna på avdelning.
Inom kliniken finns lekterapi och tillgång till skola, sjukgymnast, dietist, kurator med mera.
Vi arbetar, gemensamt med lekterapin, mycket med förberedelse, och har barnsköterskor och lekterapeut som har förberedelse som specialområde.

Barnmottagningen

Barnmottagningen är de som har den dagliga kontakten med patienterna och dess familj; vid provtagning, allmänna råd, kontakt med skola med mera.
Hos oss i Hudiksvall finns ett onkologteam som består av barnsjuksköterskor, barnsköterska, barnläkare, lekterapeut, sjukgymnast, kurator och dietist.
Vi försöker vara en länk mellan centrat och hemsjukhuset och hålla oss informerade om aktuella behandlingsmetoder, nyheter samt utarbeta rutiner och förmedla dessa vidare.

Lekterapi

Lekterapi är en del av behandlingen inom barn- och ungdomssjukvården. Lekterapin ska fungera som en frizon där inga "stick" eller undersökningar får förekomma. Barnet och dess familj ska där få möjlighet att leka, skapa och koppla av. Lekterapin ska fungera som en oas för vila och rekreation.
När barnen med cancersjukdomar kommer till sjukhuset för läkarbesök eller andra behandlingar så kommer de ofta in på lekterapin en stund för att pyssla samt berätta hur de mår. Till lekterapin i Hudiksvall kommer det barn från hela länet.

Sjukhusskolan

Sjukhusskolan är den förmedlande länken mellan patienten (eleven) och hemskolan. Elever som måste hållas isolerade får besök av sjukhusläraren på rummet. Eleven använder sina egna läroböcker och arbetar efter sin egen planering som klassläraren har skickat med. Lektionerna anpassas helt efter hur patienten mår. Basämnena, svenska, matematik och engelska prioriteras, men all stimulans en sjuk elev kan erbjudas, inryms i sjukhus-undervisningen. En klasskamrat får gärna följa med. Det brukar uppskattas mycket av det sjuka barnet. En kontinuerlig kontakt mellan den sjuka eleven och klassen är mycket betydelsefull.
Sjukhusläraren samarbetar med klassläraren och även med sjukhusskolan på Akademiska sjukhuset i Uppsala när patienten vistas där. Annars ska hemskolan ombesörja att eleven får undervisning i hemmet.
Sjukhusläraren kontaktas vid behov och kommer då till sjukhuset.

Kontakt

Gunilla Larsson
Telefon: 0650-923 70
E-post: gunilla.e.larsson@regiongavleborg.se

Läs mer om Hudiksvalls sjukhus