Västerås

Barn och ungdomar som fått en cancerdiagnos fastställd, vårdas på Barn- och ungdomskliniken på Västmanlands sjukhus, Västerås.

Den omfattande utredning som görs då barn och ungdomar misstänks ha en cancersjukdom görs alltid på ett Barnonkologiskt Centrum. För barn och ungdomar i Västmanland innebär detta att man åker till avdelning 95A och 95B på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Barnklinikerna har alltid kontakt med Barnonkoliska centrat under hela behandlingstiden.

Dagvården

På dagvården finns ett onkologiskt team som har en kontinuerlig kontakt med de sjuka barnen och ungdomar upp till 18 år och dess familjer; vid provtagning och den behandling som påbörjas och avslutas under dagen.

Avdelning 64

Avdelningen är en barn och ungdomsavdelning där patienter med mång olika diagnoser vårdas. En förälder får sova kvar med patienten. Här vårdas de barn och ungdomar som har en längre behandlingsperiod, som inte avslutas under dagen.

Lekterapi

Lekterapin är en del av behandlingen inom barn och ungdomsvården. Lekterapin ska fungerar som en oas för vila och rekreation. Här finns specialutbildad personal som ansvarar för att  varje barn och ungdom får sina behov av rekreation tillgodosedda.
Personal har ansvar också för den bärbara dator finns på plats när ungdomarna behöver få kontrakt med sina kompisar i ordinarie skolkontakter ska tas.

Sjukhusskolan

Sjukhusskolan är den förmedlande länken mellan patienten (eleven) och hemskola.  Sjukhusskolan är förlagd i anslutning till dagvårdens avdelning. Elever som måste hållas isolerade får besök av läraren på sitt sjukrum. De använder sina egna läroböcker och arbetar efter sin egen planering som klassläaren har skickat. Lektionerna anpassas efter elevens tillfälliga förmåga.

En kontinuerlig kontakt mellan eleven och den egna klassen är mycket betydelsefull. Därför har Barncancerfonden Mellansverige köpt in en bärbar dator med internetuppkoppling för att underlätta kontakt.

Kontakt

Rebecca Åström
Leg. barnonkologisjuksköterska 
Telefon: 021-17 34 87
E-post: rebecca.astrom@regionvastmanland.se