Gävle

Barn och ungdomar med cancer vårdas på Barn- och ungdomskliniken, Gävle Sjukhus.

Den omfattande utredning som görs då barn och ungdomar misstänks ha cancer görs alltid på ett Barnonkologiskt centrum. För barn och ungdomar i Gästrikland innebär det att man åker till avd 95 A på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Barnklinikerna i Gävle och Uppsala har ett nära samarbete.

Dagvården

På Dagvården finns onkologteamet som har den kontinuerliga kontakten med patienterna och deras familjer; vid provtagning, för allmänna råd, kontakt med skola mm. Vårt onkologteam består av barnsjuksköterskor, barnläkare och kurator. Lekterapeut, lärare, sjukgymnast och dietist är nära knutna till teamet.

Barnavdelning 107 B

Avdelningen är en barnavdelning där patienter med många olika diagnoser vårdas. Barn och ungdomar med cancersjukdomar har eget rum. En förälder får alltid sova kvar med patienten. En dator som kan Internetuppkopplas finns, vilket uppskattas, speciellt av tonåringar som får lättare att hålla kontakten utåt med kompisar via e-post och chat.

Lekterapi

Lekterapi är en del av behandlingen inom barn- och ungdomssjukvården. 
Lekterapin ska fungera som en frizon där inga "stick" eller undersökningar får förekomma. Barnet och dess familj ska där få möjlighet att leka, skapa och koppla av. Lekterapin ska fungera som en oas för vila och rekreation.

Sjukhusskolan

Sjukhusskolan är den förmedlande länken mellan patienten(eleven) och hemskolan. Klassrum finns på våning 6. 
Elever som måste hållas isolerade får besök av läraren på rummet. De använder sina egna läroböcker och arbetar efter sin egen planering som klassläraren har skickat med. Lektionerna anpassas helt efter elevens ork. Basämnena svenska, matematik och engelska prioriteras. 
En kontinuerlig kontakt mellan eleven och den egna klassen är mycket betydelsefull.

Sjukhusläraren samarbetar med klassläraren och även med sjukhusskolan på Akademiska sjukhuset i Uppsala, gör även skolbesök med Konsultsjuksköterskan från Akademiska. Hemundervisning förekommer också. Äldre elever kan i samråd med hemskolan erbjudas distansundervisning med sjukhusläraren som handledare. Studiebesök görs också i mån av tid och ork hos eleven.

Kontakt

Maria Lilja
Telefon: 026-15 43 08
E-post: maria.lilja@regiongavleborg.se