Örebro

Barn och ungdomar som har fått en cancerdiagnos fastställd, vårdas på Barn- och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ.

Den omfattande utredning som görs då barn och ungdomar misstänks ha en cancersjukdom görs alltid på ett barnonkologiskt centrum. För barn och ungdomar i Örebro län innebär detta att man åker till avdelning 95 A på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  Barn- och ungdomskliniken i Örebro har kontakt med det barnonkologiska centrat under hela behandlingstiden.

Dagavdelningen

Till dagavdelningen kan barn och ungdomar komma för vissa behandlingar under dagtid och under övrig tid vistas i hemmet. Dagavdelningen vänder sig till långvarigt sjuka barn men också barn som är tillfälligt sjuka. Ofta är det undersökningar och förberedelser som kräver längre tid och samordning med andra undersökningar. Barn och ungdomar med cancer är en av de grupper som behandlas på dagavdelningen.

Vårdavdelning 26

Om ett barn behöver mer vård än vad man kan ge på mottagningen läggs barnet in på vårdavdelning 26. Här vårdas barn och ungdomar med många olika diagnoser. En förälder får sova kvar med patienten. Familj och kamrater får gärna komma på besök. Besökstiden är fri på avdelningen.

Personalen på avdelningen lämnar upplysningar om barnet, men bara till föräldrarna. Övriga släktingar och vänner måste vända sig till föräldrarna för att få besked om barnet.

Lekterapi

Avdelningarna samarbetar med personalen på lekterapin. Genom leken kan barnen bearbeta sina sjukhusupplevelser och förberedas inför olika undersökningar och behandlingar. Här finns specialutbildad personal.

Sjukhusskolan

Alla barn, som är inlagda på kliniken eller som är på kliniken som dagpatienter, är välkomna till sjukhusskolan. Sjukhusskolan samarbetar med barnens ordinarie skola och följer så långt som möjligt deras planering. Undervisningen anpassas givetvis till barnets sjukdom.

Eleverna har med sig eget material från sin hemskola och personalen arbetar för att eleverna till största delen ska göra samma skoluppgifter som skolkamraterna gör. Det finns två datorer i skolan. Vi är internetuppkopplade och eleverna får därigenom möjlighet, att hålla kontakt med både skolan och kompisarna. Elever som måste hållas isolerade får besök av läraren på sitt sjukrum.

Kontakt

Marie-Rose Andersson
Telefon: 019-602 11 45
E-post: marie-rose.andersson@regionorebrolan.se