Falun

Barn och ungdomar med cancer vårdas på Barnkliniken på Falu lasarett, Region Dalarna.

Den omfattande utredning som görs då barn och ungdomar misstänks ha cancer, görs alltid på ett barnonkologiskt centrum. För barn och ungdomar i Dalarna innebär det att man åker till avd. 95 A på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kontakt

Susanne Jons
Telefon: 023-49 06 28
E-post: susanne.jons@ltdalarna.se

Läs mer: Region Dalarna