Falun

Barn och ungdomar som fått en cancerdiagnos tar vi emot och vårdar på dagvården samt slutenvårdsavdelningen, Falu lasarett.

Den omfattande utredning som görs då barn och ungdomar misstänks ha cancer görs alltid på ett barnonkologiskt centrum. För barn och ungdomar i Dalarna innebär det att man åker till Akademiska sjukhuset i Uppsala, avdelningen för blod- och tumörsjukdomar samt avdelning 95B.

Dagvården

På dagvården finns det en egen enhet där man endast tar hand om barn och ungdomar med en cancerdiagnos eller blodsjukdom.
Här får barn och ungdomen sin huvuddel av behandlingen men där utförs även provtagningar och olika undersökningar.
Det finns ett barnonkologiskt team med olika yrkesprofessioner som finns med under hela behandlingstiden. Målet är att till barn och ungdom och familjen ge ett professionellt och empatiskt bemötande där grunden är fokus på barnets och familjens specifika behov.

Barn- och ungdomsavdelningen, avdelning 34

På avdelningen vårdas länets barn och ungdomar med olika diagnoser. De barn som har någon onkologisk diagnos vårdas även där om behandlingen är längre och inte avslutas under dagen.
Det kan även bli komplikationer som uppstår av behandlingen, t.ex. infektioner och dessa behandlas på avdelningen.

Lekterapin

Lekterapi är en del av behandlingen inom barn- och ungdomssjukvården med specialpedagogisk inriktning där barn och ungdomar har möjlighet att bearbeta sina upplevelser genom lek och skapande verksamhet.
Lekterapin är och skall vara en frizon i sjukhusvärlden. En trygg miljö där barn, ungdomar och deras familjer kan koppla av.

Sjukhusskolan

Alla barn och ungdomar som vistas mycket på sjukhus har möjlighet att få hjälp med sina studier av sjukhusskolan. Undervisningen anpassas efter den enskildes behov och mående. Ibland kan hemundervisning behövas. Sjukhusläraren har ett nära samarbete med barnets och ungdomens hemskola under behandlingstiden men kan även finnas till hands efter avslutad behandling.
En viktig del av sjukhuslärarens arbete är att ge råd och stöd till familjen och hemskolan där behov av åtgärdsplan behöver tas fram av olika anledningar.

Kontakt

Susanne Jons
Telefon: 023-49 06 28
E-post: susanne.jons@regiondalarna.se

Läs mer: Region Dalarna