Närståendetelefon - Ny stödlinje på Skånes universitetssjukhus

Har du en närstående som vårdas på sjukhus och känner dig orolig? 

Skånes universitetssjukhus har öppnat en telefonlinje för dig som är orolig för din inneliggande närstående och behöver prata med någon. Kuratorerna kan svara på frågor, ge stöd och information om hur vården på sjukhuset i Lund och Malmö fungerar. Observera att kuratorerna inte kan besvara medicinska frågor eller berätta något om enskilda patienter.

Närståendetelefon: 040-33 84 14
Telefontider: måndag – fredag 09.00 till 12.00