Viktig information! Värdechecken försvinner

Efter ett styrelsebeslut har värdechecken för nya medlemmar plockats bort. Läs gärna mer om beslutet nedan.

Sedan årsskiftet 2021/2022 har alla nya medlemmar i Barncancerfonden Södra kunnat ta del av den så kallade värdechecken. Som nybliven medlem fick du tillgång till en värdecheck på 5 000 poäng, som kunde nyttjas som betalning för aktiviteter och rekreation som anordnas av föreningen.

Efter ett nytt beslut från vår styrelse kommer värdechecken tyvärr att avvecklas under 2024. Nedan hittar du information kring vad detta innebär för just dig.

Jag är nybliven medlem i föreningen. Vad innebär detta för mig?

Om du blev medlem innan årsskiftet 2023/2024 innebär detta att du blivit tilldelad en värdecheck. Du har då sex månader på dig att nyttja dessa 5 000 poäng, därefter kommer de att förfalla. Du kan använda poängen till alla aktiviteter som Barncancerfonden Södra anordnar, samt som betalning för att hyra rekreation genom oss (enda undantaget är årsmötet). Det kommer även att gå bra att nyttja värdepoängen om du vill ansöka om en vistelse under sommarsäsongen 2024. 

Värdepoängen kommer att vara giltiga fram till den 30 juni 2024, därefter kommer alla eventuella oanvända poäng att förfalla.

Om du inte har koll på ditt saldo, vänligen kontakta kansliet på e-post: sodra@barncancerfonden.se, så kollar vi upp det till dig.

Om du blev medlem efter årsskiftet 2023/2024, innebär detta tyvärr att du inte får någon värdecheck från oss.

Jag är medlem sedan tidigare men har ännu inte hunnit nyttja alla mina poäng. Vad innebär detta för mig?

Om du har poäng kvar på din värdecheck har du sex månader på dig att nyttja dessa poäng. Du kan använda poängen till alla aktiviteter som Barncancerfonden Södra anordnar, samt som betalning för att hyra rekreation genom oss (enda undantaget är årsmötet). Det kommer även att gå bra att nyttja värdepoängen om du vill ansöka om en vistelse under sommarsäsongen 2024.

Värdepoängen kommer att vara giltiga fram till den 30 juni 2024, därefter kommer alla eventuella oanvända poäng att förfalla.

Om du inte har koll på ditt saldo, vänligen kontakta kansliet på e-post: sodra@barncancerfonden.se, så kollar vi upp det till dig.

Jag är B- eller C-medlem och har inte hört talas om värdechecken. Vad handlar detta om?

Om du blivit medlem före årsskiftet 2022 har du troligtvis tagit del av det stöd som fanns då: det så kallade ljusglimtsbidraget. Om du hade pengar kvar att nyttja från bidraget, omvandlades dessa till poäng på din värdecheck och du blev då informerad om detta.

Om du inte hade pengar kvar, så var detta skifte inte aktuellt för dig och du har därmed aldrig haft någon värdecheck. Du kan då bortse från denna information.

Har du övriga frågor?

Vänligen kontakta kansliet på e-post: sodra@barncancerfonden.se.