Vill du bidra med något viktigt?

Nu söker vi dig som vill bidra med dina erfarenheter för att säkerställa relevant barncancerforskning. Välkommen att anmäla ditt intresse för bli vår patient- och anhörigrepresentant!

1983 tillsattes den första forskningsnämnden. Förutom specialister inkluderades två representanter från barncancerföreningarna, ”lekmän”, med uppdrag att säkerställa att patienter och anhörigas intressen tillgodoses vid granskning av ansökningar. Idag kallas representanterna ”patient- och anhörigrepresentanter” och forskningsnämnderna har bytt namn till prioriteringskommittéer.

Det finns fem prioriteringskommittéer, tre för biomedicin, en för vårdforskning och psykosocial forskning, samt en för medicinsk teknik.  Varje år delar Barncancerfonden ut medel till barncancerforskning.

Vad gör en patient- och anhörigrepresentant?

Patient- och anhörigrepresentanterna bidrar till att patienter och anhörigas intressen tillgodoses när Barncancerfonden delar ut medel till forskning. Det vill säga: representanterna är med och säkerställer att de ansökningar som får medel är relevanta för barncancerdrabbade barn och familjer!

Som patient och anhörigrepresentant ingår du i en grupp med representanterna från alla fem prioriteringskommittéer. ​Barncancerfonden ger stöd i uppdraget i form av utbildning och introduktion till uppdraget. Uppdraget är arvoderat.

Vill du engagera dig som patient- och anhörigrepresentant?

Du behöver inte någon särskild förkunskap. Det är föreningarna som nominerar, så vill du ta chansen att bidra med dina erfarenheter och ditt engagemang samtidigt som du får mer kunskap om pågående barncancerforskning, anmäl ditt intresse till: sodra@barncancerfonden.se.

Dina erfarenheter är viktiga. Varmt välkommen!

Läs mer:

Lekman för livet | Barncancerfonden

Forskningsanslag | Barncancerfonden

Prioriteringskommittéer

Barncancerfonden har fem prioriteringskommittéer. Tre för biomedicin, en för vårdforskning och psykosocial forskning, samt en för medicinsk teknik. Ledamöterna i prioriteringskommittéerna läser igenom ansökningarna om anslag och forskningstjänster och avgör vilka forskare som ska få pengar, och hur mycket.

Patient- och anhörigrepresentanter med erfarenhet av barncancer

I var och en av de fem grupperna finns lekmän som har egen erfarenhet av barncancer. Deras jobb är att ge de drabbades perspektiv, så att forskningen som Barncancerfonden finansierar verkligen är relevant för barncancerdrabbade barn och familjer.