Kan VR användas för att förklara leukemi för barn?

Lunds universitet startar upp ett nytt forskningsprojekt där VR ska kunna förklara diagnos och behandling för ett barn. Har du haft leukemi och nu avslutat din behandling? Då behöver de DIN hjälp!

Projektet söker just nu finansiering och behöver hjälp från 2-3 patientrepresentanter. Läs mer om projektet nedan!

Vad handlar projektet om?

Projektet går ut på att utveckla ett virtual reality (VR)-instrument, där läkaren/sjuksköterskan tillsammans med patienten (och eventuellt föräldrarna) kan "träffas" för att informera om barnleukemi och dess behandling.

Forskarna vill utveckla en VR-miljö där barnet på ett interaktivt sätt kan lära sig mer om blod och blodbildning, samt vad som händr när man utvecklar barnleukemi och hur olika behandlingsmetoder fungerar.

Varför har projektet startats?

Idén till projektet kommer av att vården har upplevt att informationen kring sjukdom och själva behandlingen är ganska komplicerad. Dessutom är det ofta svårt att få och bibehålla uppmärksamheten från det drabbade barnet.

Med ett VR-instrument hoppas forskarna kunna hitta ett sätt att förklara allt detta på ett mycket bättre sätt.

Projektet behöver DIN hjälp!

Forskningsprojektet skulle behöva hjälp från 2-3 representanter som har avslutat behandling för AML eller ALL. Eventuellt kan det även funka med en förälder.

Som representant kommer du att ge input under projektets gång och få testa VR-miljön. Detta skulle hjälpa till att utveckla VR-instrumentet på bästa möjliga sätt!

Vilka ligger bakom projektet?

Just nu följande personer involverade i projektet:

  • Shamit Soneji och Oscar Legetth, som båda är bioinformatiker och som kan bygga själva VR-instrumentet.
  • Charlotte Castor, som är barnsjuksköterska och tidigare har jobbat en hel del med barnonkologiska barn. Numera forskar hon mest inom området, med fokus på själva omvårdnaden.
  • Kees-Jan Pronk, barnonkolog/överläkare på avd. 64, blivande sektionchef och även forskningsaktiv.

Alla fyra arbetar heltid eller deltid vid Lunds Universitet, varifrån projektet drivs.

Vill du anmäla ditt intresse eller har du några frågor kring projektet?

Vänligen kontakta Kees-Jan Pronk på e-post: kees-jan.pronk@med.lu.se. Sätt gärna hans kollegor Shamit Soneji och Charlotte Castor på kopia. Deras e-postadresser är: shamit.soneji@med.lu.se och charlotte.castor@med.lu.se.