Medicinska gruppen

Medicinska gruppen är en grupp som arbetar tillsammans med motsvarande grupper i övriga barncancerföreningar.

Gruppen fokuserar främst på följande områden: 

  • Lämna lekmannautlåtanden om forskningsansökningar och resestipendier.
  • I samarbete med Barncancerfondens kansli vidmakthålla tydliga rutiner för hantering av forskningsansökningar.
  • Skapa förutsättningar för fler och bättre forskningsansökningar.
  • Sprida information om resultaten av de forskningar som Barncancerfonden stödjer, till allmänhet, forskare och vårdpersonal .
  • Initiera och bevaka information anpassad till barn, anhöriga och andra lekmän om barncancer och dess behandlingar, samt dess sociala effekter.

Vill du veta mer?

Kontakta Monica Sköld, Barncancerfonden Södras representant i medicinska arbetsgruppen:

E-post: monica.skold@netatonce.net
Telefon: 0470-148 18
Mobil: 073-055 74 97