Lokala stadsgrupper

Barncancerfonden Södra omfattar ett stort område. Lokala stadsgrupper har därför bildats runt hemsjukhusen i Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Växjö och Karlskrona för att medlemmar lättare ska kunna träffas och delta i aktiviteter och stötta varandra.

I Barncancerfonden Södra finns lokala familjekontaktgrupper representerade vid varje hemsjukhus, vars uppgift är att stödja drabbade familjer och att stärka kontakterna mellan medlemsfamiljerna som har eller har haft ett cancersjukt barn. Målsättningen är att anordna aktiviteter för de cancersjuka barnen/ungdomarna och deras familjer.

Om du är intresserad av att ta kontakt eller vill delta i något av det som anordnas är du välkommen att kontakta våra lokala stadsgrupper. I vårt kalendarium kan du se vilka aktiviteter som är sker.

Du kan även gå med i respektive stadsgrupps Facebook - grupp. Syftet med grupperna är att kunna sprida information lokalt om vad som händer runt hemsjukhusen, men även att skapa möjlighet för dig som medlem att hitta varandra på Facebook och därmed kunna knyta kontakt.

Helsingborg
Kontaktperson Helsingborgs stödgrupp: Adrian Wallenholm
E-post: Helsingborg@bcfsodra.se

Stadsgrupp Helsingborgs Facebook-grupp hittar du här:  https://www.facebook.com/groups/bcfsodrahelsingborg/

Malmö
Kontaktperson för Lunds stadsgrupp: Isabella Åström
E-post: Lundmalmo@bcfsodra.se

Stadsgrupp Malmö Facebook-grupp hittar du här: https://www.facebook.com/groups/549293575591741/

Kristianstad
Kontaktperson Kristianstads stödgrupp: Malin Riemann
E-post: Kristianstad@bcfsodra.se

Stadsgrupp Kristianstads Facebook-grupp hittar du här:  https://www.facebook.com/groups/209273256088202/

Blekinge

Kontaktperson Karlskronas stödgrupp: Susanne Borg
E-post: Karlskrona@bcfsodra.se

Stadsgrupp Karlskronas Facebook-grupp hittar du här:
https://www.facebook.com/groups/334623210727902/

Kronobergs Län

Växjö
Kontaktperson Växjös stödgrupp: Sanna Wikström
E-post: Vaxjo@bcfsodra.se

Stadsgrupp Växjös Facebook-grupp hittar du här:  https://www.facebook.com/groups/1454942358144232/