Syskongruppen

Syskongruppen är en grupp inom Barncancerfonden Södra som består av och är till för syskon som har eller haft en syster eller bror som är eller har varit cancersjukt.

För att kunna tillmötesgå syskonens behov har Barncancerfonden anställt en syskonstödjare till varje barncancercenter.

Syskon är en viktig del i tillfrisknandet för det sjuka barnet. De är en trygghet, en nära vän och någon man kan bli arg på utan att han eller hon slutar att tycka om en. Personalen på avdelning 64 i Lund tycker att syskon är viktiga och välkomnar dem dit.

Målet med syskongruppen är att få friska syskon mer delaktiga i vården och öka deras förståelse för det sjuka syskonet. Vi vill också ge en åldersanpassad information om det sjuka syskonets sjukdom och behandling och ge dem chansen att träffa andra syskon i liknande situation.

Att vara en längre tid på sjukhus är ingen bra miljö för det ”friska” syskonet. Det är därför viktigt att komma ihåg syskonens normala liv med skola eller förskola och kamrater. Vår syskonstödjare erbjuder sig därför att gå ut och informera om syskonets sjukdom och behandling till förskola och skola.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Barncancerfonden Södra på 040-42 65 64.