Bättre vård för barncanceröverlevare

Mer än dubbelt så många vuxna barncanceröverlevare än tidigare kommer att kunna följas upp vid Seneffektsmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund från och med hösten 2017.

Mottagningen kommer att kunna ta emot cirka 20 patienter i månaden jämfört med tidigare åtta patienter. I södra sjukvårdsregionen finns idag 1 600 barncanceröverlevare som är över 18 år.

Teamet som arbetar på Seneffektsmottagningen består av en vuxenonkolog, en barnonkolog och en sjuksköterska/koordinator på halvtid. Cecilia Follin, leg Sjuksköterska, är en uttökad resurs till teamet från och med hösten 2017. Cecilia kommer närmast från Endokrinologiska kliniken, SUS, där hon arbetat med hormonella komplikationer efter barncancer i 14 år.

Tack vare utökningen kan mottagningen nu ta emot nya nya patienter samtidigt som kön för de som ännu inte gjort ett besök sakta kommer att betas av. Seneffektsmottagningens uppgift är att ge dem den vård de behöver som vuxna och se till att de inte hamnar mellan stolarna. Den nya koordinatortjänsten ska se till att samordna vården för överlevarna, kommunicera med både specialist- och primärvård, prioritera samt finnas tillgänglig för telefonrådgivning.

I dag vet vi att 1/3 av barncanceröverlevarna har fått en så pass lindrig behandling att vi inte förväntar oss några speciella komplikationer på sikt. De bör kunna följas per telefon efter ett nybesök med genomgång av erhållen behandling i barndomen. 1/3 har fått en behandling som kan ge sena komplikationer och de bör följas så riktat som möjligt. 1/3 har fått en sådan behandling att de redan tidigt fått komplikationer som kräver specialistvård. Överlevarna kan till exempel drabbas av nedsatt hjärtfunktion, olika hormonbrister, problem med minne och inlärning. Genom att ge rätt uppföljning i rätt tid kan livskvalitén för överlevarna förbättras genom att komplikationerna begränsas och de får möjlighet till specialistvård.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Follin, Sjuksköterska och koordinator på Seneffektmottagningen
Telefon: 046-17 60 60