Stöd från andra organisationer

Här hittar du andra organisationer, stiftelser och fonder som, genom information och möjlighet till ekonomiskt stöd, hjälper barn och familjer som drabbats av barncancer.

 • AjaBajaCancer

  AjaBajaCancer är en ideell förening vars syfte är att underlätta vardagen för alla som drabbats av barncancer.

  Läs mer om AjaBajaCancer här.

  Vem kan söka? Alla familjer med barn som drabbats av cancer. Det går även att som utomstående nominera en familj som man tycker skulle behöva lite hjälp eller uppmuntran.
  Vad kan man ansöka om? AjaBajaCancer erbjuder saker och tjänster för att underlätta vardagen, exempelvis presentkort på mat, olika aktiviteter hemma, gratis psykologsamtal, stöd på sjukhuset, hotellövernattningar, träning, mentorsprojekt med mycket mer.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året runt.
  Kontaktuppgifter Telefon: 0723 70 70 80
  E-post: info@ajabajacancer.se
 • Bidragsstiftelsen

  Bidragsstiftelsen delar ut bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan handla om pengar till utbildning, en resa, något hjälpmedel, ett specialanpassat sportredskap eller något annat som samhället inte står för. 

  Läs mer om Bidragsstiftelsen här.

  Vem kan söka? Personer med nedsatt rörelseförmåga.
  Vad kan man ansöka om? Bidrag till utbildning, resa, hjälpmedel i vardagen, specialanpassat sportredskap eller annat som samhället inte står för.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen 1 maj - 1 september.
  Kontaktuppgifter Kontaktperson: Susanne Wettby
  Telefon: 08 744 12 90
  E-post: susanne@bidragsstiftelsen.se
 • Cancerhjälpen

  Cancerhjälpen är en ideell riksorganisation verkar för en förbättring av levnadsvillkoren för cancerdrabbade barn och vuxna samt för att se till att bidra med medel för ökad trivsel för cancerpatienter på svenska sjukhus och behandlingshem.

  Läs mer om Cancerhjälpen här.

  Vem kan söka? Cancersjuka barn och vuxna. Grundförutsättningen för att kunna ansöka är att en leg. läkare styrker cancersjukdomen genom ett intyg. 
  Vad kan man ansöka om? Barn med cancer kan bland annat ansöka om bidrag till sysselsättning, omkostnader eller resa för barnet och en medföljande vuxen. 
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året runt.
  Kontaktuppgifter Telefon: 08 612 42 42
  E-post: info@cancerhjalpen.se
 • Cancer- och Allergifonden

  Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är en ideell organistion som har två uppdrag:

  • att stödja förebyggande miljörelaterad cancer- och allergiforskning och därmed bidra till kunskap som bryter negativa sjukdomstrender
  • ge stöd till dem som behöver det som mest, de sjukdomsdrabbade som fått sin ekonomi raserad av sjukdomen.

  Läs mer om Cancer- och Allergifonden här.

  Vem kan söka? Den som söker ska vara diagnostiserad med cancer och/eller allergi.
  Vad kan man ansöka om?

  Exempelvis ersättning för betalda egenavgifter när frikort har uppnåtts, viss komplementär vård och vissa komplementära mediciner, personlig rehabilitering på hälsohem inom Sverige, kosttillskott och näringsdrycker som kan tillhandahållas inom Sverige, vissa hjälpmedel i hemmet, framför allt för allergisjuka, i form av allergidammsugare, kvalsterskydd, tvättmaskin, sysselsättningsmaterial (gäller barn under 18 år) som leksaker, spel, utflykter eller aktiviteter/ hjälp till aktiviteter, hyra av stuga eller liknande i Sverige för rekreation/rehabilitering, peruk och special-bh, rehabilitering med behandlande syfte som lymfterapi, sjukgymnastik, samtalsterapi, bildterapi och musikterapi samt andra sjukdomsrelaterade kostnader.

  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året runt.
  Kontaktuppgifter Telefon: 08 34 59 90
  E-post: info@cancerochallergifonden.se
 • CancerRehabFonden

  CancerRehabFonden är en ideell insamlingsorganisation som erbjuder rehabilitering till vuxna cancerdrabbade. Att genomgå en cancerbehandling innebär en stor påfrestning för både kropp och själ och kan leda till biverkningar såsom fatigue (extrem trötthet), smärta och nervskador. Det är även vanligt med psykologiska följdtillstånd som ångest och en rädsla för återfall. Det kan vara svårt att komma tillbaka till vardagen och många cancerdrabbade behöver hjälp och stöd för att komma vidare. Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt.

  Läs mer om CancerRebabFonden här.

  Vem kan söka? Vuxna cancerdrabbade som är färdigbehandlade.
  Vad kan man ansöka om? Rehabiliteringsprogram till vuxna cancerdrabbade.
  Ansökningsperiod Ansökan till rehabprogrammen är öppen två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.
  Kontaktuppgifter

  Telefon: 08–522 001 00
  E-post: info@cancerrehabfonden.se

 • Curo

  Curo är en medlemsstyrd ideell förening som verkar för en bättre livssituation för cancerdrabbade samt deras anhöriga. 

  Läs mer om Curo här.

  Vem kan söka? Barn och ungdomar (till och med 17 år).
  Vad kan man ansöka om? Ekonomiskt stöd på max 5 000 kr för rekreation.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året om.
  Kontaktuppgifter

  Telefon: 08 626 96 62

  E-post: info@curo.nu

 • Ellas hjältar

  Ellas hjältar är en stiftelse med visionen att ge barn som drabbats av sjukdomar, mobbing eller andra trauman en lättare vardag med de hjälpmedel de behöver samt ge barnen bra minnen som tar dem igenom tuffa tider.

  Stiftelsen hjälper även barn som lever tillsammans med ett syskon drabbats.

  Stiftelsen är måna om att bygga upp en relation till familjen som ansöker, lyssna till deras historia, svara på frågor och vara en stöttande part före, under och efter de fått sin önskan uppfylld. 

  Läs mer om Ellas hjältar här.

  Vem kan söka? Familjer med barn som drabbats av sjukdomar, mobbning eller andra trauman. Även barn som lever tillsammans med ett syskon som drabbats.
  Vad kan man ansöka om? Genom Ellas hjältar får familjen en önskan uppfylld, kanske en resa, ett idolmöte eller en aktivitet. Stiftelsen kan även hjälpa till med hjälpmedel för funktionshindrade barn samt bidrag till begravningar och gravstenar.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året runt.
  Kontaktuppgifter E-post: catja.karlberg@ellashjaltar.se
 • Föreningen FVO

  Föreningen FVO är en ideell förening som ger råd och hjälp till personer som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. De hjälper med guidning i det offentliga stödsystemet för att hjälpa den långsiktiga levnadssituationen, men kan även bidra med ett tillfälligt ekonomiskt bidrag. 

  Läs mer om Föreningen FVO här.

  Vem kan söka?

  Personer som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation, ofta de som har låg inkomst såsom ensamstående föräldrar, barnfamiljer och långtidssjuka.

  Vad kan man ansöka om? Du kan söka fondmedel till exempelvis barns aktiviteter eller andra behov, tandvård, glasögon, rekreation eller tillfälligt bidrag till löpande utgifter.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året om.
  Kontaktuppgifter

  Telefon: 08-411 33 31
  Telefontid tisdagar kl. 10-12 samt torsdagar kl. 10-12

  E-post: expeditionen@foreningenfvo.se

   

 • Himlen är överskattad

  Himlen är överskattad är en ideell förening som ger ut stipendier till förmån för människor som på olika sätt drabbats av cancer.

  Läs mer om Himlen är överskattad här.

  Vem kan söka? Människor som drabbats av cancer.
  Vad kan man ansöka om? Exempelvis medicinkostnader, peruk, ögonfransläggning på salong, vinterskor till ett par cytoförstörda fötter, bidrag till hotellövernattning vid second opinion i annan stad, pengar till ett barnkalas som inte hunnits med och mycket annat. Bara fantasin (och styrelsen) sätter gränsen.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året runt.
  Kontaktuppgifter E-post: info@himlenaroverskattad.se
 • Hopp om livet

  Hopp om livet är en sajt skapades av och för unga som drabbats av cancer. Målet är att kunna berätta om barncancerforskning som gör skillnad, inspirera ungdomar som drabbats av cancer att söka kunskap samt sprida glädje och hopp. Här samlar redaktionen sådant de själva saknade när de var sjuka, samt sådant de saknade när de blev friska.

  Läs mer om Hopp om livet här.

  Vem är sajten till för? Unga som drabbats av cancer, samt deras anhöriga.
  Vad hittar du på sajten? Viktigt och matnyttigt som dig som är sjuk, skapad av andra unga som varit i samma situation.
  Kontaktuppgifter E-post: hopp@frp.se
 • Jerringfonden

  Jerringfonden stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

  Fonden delar årligen ut medel till forskningsanslag, forskningsstipendier, aktivitetsbidrag, individuella fortbildningsstipendier, fortbildningsstipendier till arnetslag/personalgrupper, vetenskapliga symposier samt parasportpriset.

  Läs mer om Jerringfonden här.

  Vem kan söka? Personer som är verksamma inom vård, skola och omsorg. Stipendierna kan antingen sökas individuellt eller för ett arbetslag/personalgrupp.
  Vad kan man ansöka om? Stipendierna kan användas för att få aktuell kunskap som gynnar arbetet med barn och unga (under 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen 1 november - 1 februari.
  Kontaktuppgifter Telefon: 08 91 10 01
  E-post: info@jerringfonden.se

   

 • Majblomman

  Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning.

  Läs mer om Majblomman här.

  Vem kan söka? Barn i familjer där pengarna inte räcker till.
  Vad kan man ansöka om? Bidrag till allt från exempelvis ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktiviteter eller en jacka.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året runt.
  Kontaktuppgifter Telefon: 031 60 68 90
  E-post: info@majblomman.se
 • Mats-Åke Ohlssons Minnesfond

  Mats-Åke Ohlssons Minnesfond verkar för att stödja barn och ungdomar som drabbats av leukemi. Fonden stödjer även institutioner, personal samt andra som arbetar med leukemi.

  Läs mer om Mats-Åke Ohlssons Minnesfond här.

  Vem kan söka?

  Barn och ungdomar som drabbats av leukemi.

  Vad kan man ansöka om? Bidrag som ska underlätta tillvaron för det drabbade barnet och dess familj.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året om.
  Kontaktuppgifter

  Telefon: 0736 00 00 65

  E-post:helena.uhlback@fornby.se

   

 • Min Stora Dag

  Min Stora Dag är en stiftelse som uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser, så kallade Stora Dagar, för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. En Stor Dag ger kraft att fortsätta orka kämpa i en tuff vardag.

  Läs mer om Min Stora Dag här.

  Vem kan söka? Barn mellan 4 och 18 år som har en allvarlig och livspåverkande sjukdom eller diagnos och är bosatta i Sverige. 
  Vad kan man ansöka om? Min Stora Dag erbjuder fyra olika typer av Stora Dagar. Alltifrån den egna Stora Dagen där de uppfyller de allvarligaste sjuka barnens önskan, till upplevelser i grupp, temaanpassade läger och upplevelsepaket för hela familjen.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året runt.
  Kontaktuppgifter Telefon: 08-660 50 96
  E-post:
 • Nalles Resa

  Nalles Resa är en ideell organisation som vill glädja och stötta svårt sjuka barn och deras anhöriga när livet blivit svårt.  

  Läs mer om Nalles Resa här.

  Vem kan söka? Det drabbade barnet, syskon till det drabbade barnet samt föräldrar eller andra anhöriga till det drabbade barnet. 
  Vad kan man ansöka om?

  Det sjuka barnet kan ansöka om en så kallad Nalleresa. En av organisationens nallar "reser" då till barnet och tillsammans gör de något roligt; det kan till exempel handla om att gå på cirkus, träffa en idol eller åka på en lång weekend med hela familjen.

  Syskon kan ansöka om exempelvis läxhjälp, gå på bio, fika, bada eller bara prata.

  Föräldrar eller andra anhöriga kan även få hjälp till ett välbehövligt avbrott i vardagen, exempelvis för att äta på restaurang, åka på SPA eller åka iväg på en kortare weekendresa.

  Ansökningsperiod Under pågående pandemi tar inte Nalles Resa emot nya ansökningar. Information kommer att ges på hemsidan när ansökningen återigen är öppen. 
  Kontaktuppgifter

  Telefon: 08 408 877 00

  Växeln är öppen kl. 08.00-17.00 på vardagar.

 • Sarkomföreningen

  Sarkomföreningen är en ideell förening som arbetar för att förbättra vården och livssituationen för alla sarkomberörda.

  Läs mer om Sarkomföreningen här.

  Vem är föreningen till för? Barn och vuxna som drabbats av sarkom, samt deras anhöriga.
  Vad kan föreningen hjälpa till med? Föreningen ger stöd åt patienter, anhöriga/närstående och efterlevande, arbetar med påverkan för att alla ska få en bra och jämlik vård, samt sprider kunskap om diagnosen för att synliggöra sarkom för allmänheten.
  Kontaktuppgifter Telefon: 0706 03 22 02
  E-post: info@sarkom.se
 • Stiftelsen Henrik Superman

  Stiftelsen Henrik Superman vill vara med och göra skillnad samt möjliggöra det lilla extra för de som på ett eller annat sätt drabbas av barncancer. Stiftelsen stödjer även forskning inom området barncancer.

  Läs mer om Stiftelsen Henrik Superman här.

  Vem kan söka? Familjer med barncancerdrabbat barn som ännu inte fyllt 18 år.
  Vad kan man ansöka om? Bidrag till allt från en upplevelse, till resor. Kanske en iPad, elgitarr, upplevelse eller en TV till rummet på sjukhuset.
  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året runt.
  Kontaktuppgifter

  Telefon: 0705 66 41 01

  E-post: henke@henriksuperman.se

 • Ung Cancer

  Ung Cancer är en ideell fristående organisation som finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer. Organisationen finns till för sina medlemmar genom att ge psykosocialt stöd och fylla det gap om ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. 

  Läs mer om Ung Cancer här.

  Vem kan söka? Du som är medlem i Ung Cancer, har eller har haft cancer och behöver ekonomiskt stöd för att klara av din vardag eller bekosta sjukvård och hjälpmedel som har med din cancer att göra och är minst 18 år gammal.
  Vad kan man ansöka om?

  Ett stipendium som exempelvis kan bekosta hyra, mat, mediciner, hjälpmedel eller andra livsnödvändiga utgifter. Stipendiet ska gå till dig som behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att bo, äta och betala för din sjukvård.

  Det finns även stipendium för rehabiliterande stöd kopplat till cancer och möjlighet att ansöka till rehabiliteringsläger.

  Ansökningsperiod Ansökan är öppen året runt.
  Kontaktuppgifter Telefon: 073-929 25 93
  E-post: stipendium@ungcancer.se