Historia om Jon Bengtssätern

Sommaren 1996 fick vår förening ett litet torp i Torsberg i Sunne kommun. Margit Bergman i Karlstad gav oss denna fina gåva för att det skulle vara till glädje för cancersjuka barn och deras familjer. Det är fantastiskt att det finns så generösa människor!

Huset behövde dock en ordentlig upprustning. Svårt sjuka barn ställer speciella krav på hygien och utrustning, varvid vi omsorgsfullt valt byggmaterial och utrustning. Det visade sig att torpet var för litet. Tanken på att två familjer skulle kunna bo där samtidigt växte fram.

Ombyggnadsarbetet pågick från september -98, och den första familjen anlände den 17 juli -99. Av den ursprungliga gamla säterstugan finns idag inte mycket kvar. Stugan har totalrenoverats och byggts ut. Man har byggt till två småstugor, och alltihop har inredds med toppmodern och smakfull inredning.

Upprustningen och moderniseringen kostade omkring 1,5 miljoner kronor. En rad företag, privatpersoner samt Torsby kommun har ställt upp som sponsorer och antingen själva hjälpt till eller skänkt material.

Under 2013 gjordes ytterligare renoveringar. Stugan fick ett nytt större kök,handikappsanpassades och 14 sängplatse inrättades.

Hur kan man stötta JonBengtssätern?

All vår verksamhet är beroende av gåvor från företag, organisationer och enskilda. Allt arbete i föreningen är ideellt. Våra administrativa utgifter täcks helt av medlemsavgifter. Kanske kan vi i framtiden utöka verksamheten vid JonBengtssätern.

Tack alla som har hjälpt oss med gåvor, bygghjälp och uppmuntran!