Medicinska gruppen

Medicinska gruppen är en arbetsgrupp som arbetar tillsammans med motsvarande grupper från de övriga lokala föreningarna.

Gruppen jobbar främst med följande punkter:

  • Lämna lekmannautlåtande om forskningsansökningar och resestipendier.
  • I samarbete med Barncancerfondens kansli vidmakthålla klara rutiner för hantering av forskningsansökningar.
  • Skapa förutsättningar för bättre och fler forskningsansökningar.
  • Sprida information till allmänhet, forskare och vårdpersonal om resultaten av de forskningar som Barncancerfonden stöder.
  • Initiera och bevaka information anpassad till barn, anhöriga och andra lekmän om barncancer och dess behandlingar samt dess sociala effekter.

Kontaktperson/representant

Vakant