Syskongruppen

Syskongruppen är en grupp som består av och är till för syskon som har eller haft en syster eller bror som är eller har varit cancersjuk.

Behovet av syskongruppen är stort – de flesta barn som insjuknar i cancer har syskon som i allra högsta grad är delaktiga. Syskonen behöver stöd och hjälp och det är viktigt att kunna vända sig till någon som förstår.

Det kan kännas som om ingen ser dig eller hör dig, eller att ingen undrar hur du mår. Du ska veta att du inte är ensam. Många har känt likadant. Syskongruppen ställer upp när du behöver prata, och då och då arrangeras helgträffar.

För det mesta är syskonen inbjudna till ungdomsgruppens aktiviteter. Men gruppen har också egna aktiviteter.

Kontaktpersoner syskongruppen 

Det saknas kontaktperson för denna grupp. Är du intresserad av detta uppdrag? Hör av dig till kansliet.