Sekretess och integritet

Då du arrangerar en aktivitet får du förtroendet att "låna" våra medlemmars personuppgifter. Enligt lag är vi skyldiga att minimera all personuppgiftshantering. Därför är det viktigt att du som arrangör raderar listor, bilder och andra uppgifter när du avslutat och redovisat aktiviteten. Detta för säkra alla medlemmars trygghet och integritet. Vi kommer hantera dina personuppgifter med samma respekt.

Alla som är engagerade i föreningen skall gå igenom volontärpolicyn med en ansvarig kontaktperson och sedan underteckna den.

Denna text är ett utdrag från volontärpolicyn (version 1.1) för att påminna om personuppgiftshanteringen varje tillfälle ni arrangerar en aktivitet  Läs policyn i sin helhet här.  

Sekretess

 

 

 

 

  • Barncancerfonden Norras medlemsregister behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller för tillfället vid behandlingen.  
  • Då du som volontär arrangerar en aktivitet förbinder du dig till att när aktiviteten är avslutad och redovisad till föreningens kansli radera samtliga deltagarlistor eller ostrukturerade personuppgifter som kommit dig tillhanda via e-post eller annat sätt.
  • Som volontär förbinder du dig till att aldrig vidarebefordra något till utomstående som kommer till din kännedom genom uppdraget. Information om de drabbade familjerna får inte under några omständigheter spridas till andra personer.
  • Bilder får inte spridas utan att det finns ett godkännande och samtycke med de personer som finns på bilderna.

 Integritet

När du arbetar som volontär hos Barncancerfonden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller för tillfället vid behandlingen. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Tack för ditt engagemang! Din insats gör skillnad.