Årsmötet framflyttat till september

Med anledning av coronaviruset (Covid-19) har Barncancerfonden Stockholm Gotland beslutat att flytta fram årsmötet till efter sommaren.

Barncancerfondens arbete och vision utgår från barnet och familjen. Vi möter dagligen drabbade och arbetar i nära samverkan med de regionala barncancercentran i syfte att bidra till en förbättrad situation för de som är utsatta och sårbara.

Därför är det naturligt för oss på Barncancerfonden att, på grund av coronaviruset, vidta ett antal åtgärder för att inte bidra till spridning och för att fortsätta skydda de som redan är hårt drabbade.

Vi kommer att återkomma längre fram med ett exakt datum för årsmötet och hoppas på att kunna hålla det i fysisk form i september. Är inte detta möjlig förbereder vi redan nu för att kunna hålla ett digitalt årsmöte.