Fotograf.png

Samtycke till användning av bilder och rörligt material

Här kan du lämna ditt samtycke till att medverka vid fotografering samt ange hur vi får använda bilder som tas av oss i samband med ett event, aktivitet eller reportage. Eller har du tagit egna bilder som vi får lov att publicera i våra kanaler? Då kan du ladda upp dem och ge ditt samtycke i samma formulär.

Det är viktigt för Barncancerfonden och barncancerföreningarna att genom fotografier och rörligt material åskådliggöra verksamheten och behovet av stöd samt för att föra forskningen framåt så att fler barn överlever cancer. 

Vi är måna om din integritet och använder bara material där vi fått ditt samtycke. Här kan du ge det till oss digitalt. Du kan även ladda upp egna bilder som vi får din tillåtelse att använda. 

Laddar du upp eget material behöver vi samtycke för alla som är med i materialet. I formuläret kan du ge samtycke för egen del samt för upp till tre egna minderåriga barn. 

Är andras barn med i materialet behöver deras vårdnadshavare också skicka in sitt samtycke. Skriv detta i kommentarsfältet samt be dem ange fotografens namn och datum för fotografering.

Vill ladda upp stora filer eller att uppladdningen krånglar kan du även skicka dem via t.ex wetransfer.com till stockholm@barncancerfonden.se och hänvisa till detta samtycke. 

Varmt tack för att du bidrar till vår kommunikation! 

Jag samtycker till att:

Barncancerfonden och barncancerföreningarna använder mina/ mitt barns personuppgifter i form av namn, bilder och rörligt material i sin kommunikation enligt nedan:

Tillåter Barncancerfonden/barncancerföreningarna följande användning:
Jag samtycker till att mina personuppgifter används till angiven personuppgiftsbehandling enligt ovan beskrivning. Samtycket gäller i fem år från och med undertecknat datum. Barncancerfonden Stockholm Gotland kontaktar därefter mig för nytt godkännande vid fortsatt användning av materialet.
Nu kan du trycka på skickaknappen. Obs! Du skall då komma till en tacksida samt få en kopia på det du skickat till den e-post du angivit. Annars har inte samtycket gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.