Vi-som-Mist

Det värsta som kan hända en familj är att få beskedet att det inte finns något bot för det drabbade barnets cancersjukdom. I Vi-som-mist stödgrupp hos Barncancerfonden Södra möts föräldrar tillsammans som en hjälp i sorgen.

Vi-som-mist-gruppträffar innebär att föräldrar/syskon träffas på Möllegården på Österlen i Skåne under fyra helger (det är möjligt att delta i flera omgångar av dessa grupper). Här får man träffa två erfarna terapeuter från Försorg som tillsammans med gruppen fokuserar på berättelsen kring barnet som gått bort. Försorg använder olika metoder för bearbetning av sorgen. Träffarna ger även lättsamt umgänge i en avkopplande miljö. När syskon är med har vi en syskonstödjare till stöd från Barncancerfonden.

Det finns även möjlighet att gå med i Facebookgruppen "Vi som mist ett barn i cancer" där ni kan träffa andra familjer som befinner sig i samma situation.

Jörgen Svensson
E-post: svensson64@telia.com

Ulrika Rydström
E-post: ulrika.rydstrom@bcfsodra.se