Uthyrningsvillkor

Följande uthyrningsvillkor gäller för samtliga av Barncancerfonden Södras tre rekreationsanläggningar. Läs igenom villkoren noga innan din vistelse.

Barncancerfonden Södras rekreationsanläggningar hyrs endast ut till medlemmar i någon av Sveriges regionala Barncancerfonder samt till företagssponsorer. Observera att detta gäller alla medföljande. Om ni reser tillsammans med familj eller vänner ska de vara stödmedlemmar i föreningen innan avresa. 

Det är förbjudet att hyra ut er stuga/lägenhet i andra hand till andra medlemmar (med annan medlemskategori) samt till icke- medlemmar. Det är inte heller tillåtet att utnyttja sitt medlemskap och hyra anläggningen till något arbetsrelaterat eller för engagemang i en annan förening. Bryter hyresgästen mot detta blir denna avstängd från att hyra alla våra rekreationsanläggningar framöver.

Ingen camping får förekomma i anslutning till anläggningen. Rökning är helt förbjuden. Varje familj ansvarar för att städningen blir utförd och att medlemskapet är betalt innan avresa. Om något går sönder under vistelsen – kontakta Barncancerfonden Södra.

Ansvar och försäkring 

Läs igenom din bokningsbekräftelse noggrant. Bokningsbekräftelsen ska medtagas till anläggningen. Hyresgästen förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar och regler som gäller för respektive anläggning. Eventuellt försäkringsskydd för hyresgästen och dennes tillhörigheter ordnas och bekostas av hyresgästen själv. 

Avbokning

Avbokning måste ske innan ankomstdatum för A-medlemmar och sju (7) dagar innan ankomstdatum för B- och C-medlemmar. I det fall hyresgästen inte avbokar inom utsatt tid utgår full hyra även om vistelse vid anläggningen inte sker. 

Barncancerfonden Södra (senare benämnt hyresgivare eller hyresgivaren) äger rätten att upphäva avtalet vid de fall där det ligger utanför hyresgästens kontroll att tillgodose sig erbjudandet, så kallat force majeure. Hyresgästen har dock fortfarande en skyldighet att underrätta hyresgivaren inom rimlig tid för att meddela bakgrunden till utesluten vistelse. 

Om sen avbokning sker, utfäster hyresgivaren en fordran till hyresgästen från den dag avbokning sker, med 30 dagars kredittid. Hyresgästen förbinder sig att betala skulden inom kredittiden. Hyresgästen kan inte boka en ny vistelse, eller dra nytta av något annat erbjudande från hyresgivaren under tiden en skuld finns till hyresgivaren. Om hyresgivaren upphäver avtalet enligt ovan nämnt, återbetalas samtliga avgifter utan avdrag.

Ansvaret för hyresgäster 

Föreningens anläggningar är till nytta för medlemmar där vi prioriterar individer med högst behov främst. Anläggningarna ska därmed vårdas och skötas på så sätt att alla oavsett behov och krav kan tillgodogöra sig erbjudandet, samt att föreningens kapitalplacering tillvaratas utan skada.

Samtliga våra rekreationsanläggningar drivs av frivilliga och ideella krafter och finansieras genom gåvor från privatpersoner, föreningar och företag. Det åligger därmed samtliga hyresgäster att ta väl hand om fastigheten, såväl interiört som exteriört, så som för egen skuld, så att alla kan uppleva en härlig miljö.

Hyresgästen förbinder sig därmed att under hyrestiden väl vårda huset med tillhörande inventarier, och att följa de riktlinjer som finns för nyttjandet. Efter hyrestiden ska hyresgästen återställa anläggningen till ursprungligt skick vilket även omfattar den exteriöra miljön, exempelvis dynor och möbler. Den skada som vållas av hyresgästen, eller av annan person som med dennes medgivande vistas i huset, ersätts fullt ut, så som för egen skuld, av hyresgästen. Om ni upptäcker skador vid övertagandet, anmäl genast detta till oss. Om lös egendom saknas efter hyrestid anses detta som stöld och polisanmäls. Detsamma gäller skadegörelse. 

Om reglerna inte efterföljs äger hyresgivaren rätt att utan anmodan utfästa en fordran till hyresgästen, med 30 dagars kredittid, motsvarande det belopp som debiterats hyresgivaren för att återställa fastigheten till ursprungligt skick. Hyresgästen förbinder sig att betala skulden inom kredittiden. Hyresgästen kan inte boka en ny vistelse, eller dra nytta av något annat erbjudande från hyresgivaren under tiden en skuld finns till hyresgivaren. Hyresgivaren äger även rätten att neka medlemmar tillträde framöver vid missbruk av ordningsregler.  

Brand- och utrymningsföreskrifter

Enligt Räddningstjänstens krav på utrymning ska utrymningsvägar hållas fria för utrymning. Som hyresgäster ansvarar ni för att utrymningsvägarna inte blockeras av möbler eller dylikt. 

Skadeanmälan

Om något går sönder eller om något behöver rapporteras vänder ni er till Barncancerfonden Södras kansli eller till den person som står angiven i informationspärmen. Anmäl skador så fort som möjligt så att dessa kan åtgärdas innan nästkommande gäst anländer. Om till exempel ett glas eller en tallrik råkar gå sönder så skriv vänligen en lapp och lämna i köket för fastighetsvärden att åtgärda.

Husdjur och rökning

Endast assistanshundar/ledarhundar är tillåtna, dock endast som medföljande till boende i lägenhet 740 U. En assistanshund fungerar som stöd för en person med funktionsnedsättning. När assistanshunden är i tjänst ska den bära ett tjänstetäcke som är godkänt av stödfunktionen. Förare ska ha tillhörande legitimation. Familjen ansvarar själv för städningen. Övriga husdjur är inte tillåtna. 

All rökning är förbjuden, det gäller såväl utomhus som inomhus. 

Vid eventuell sanering på grund av rökning eller husdjur debiteras hyresgästen.

Vill du ladda ner uthyrningsvillkoren som pdf?