Uthyrningsvillkor

Följande uthyrningsvillkor gäller för samtliga av Barncancerfonden Södras tre rekreationsanläggningar. Läs igenom villkoren noga innan din vistelse.

Barncancerfonden Södras rekreationsanläggningar hyrs endast ut till medlemmar i någon av Sveriges regionala Barncancerfonder samt till företagssponsorer. Observera att detta gäller alla medföljande. Om du reser tillsammans med familjemedlemmar (som inte omfattas av ditt medlemskap) eller vänner ska de vara stödmedlemmar i föreningen innan avresa. 

Det är förbjudet att hyra ut din stuga/lägenhet i andra hand till andra medlemmar (med annan medlemskategori) samt till icke-medlemmar. Det är inte heller tillåtet att utnyttja sitt medlemskap och hyra anläggningen till något arbetsrelaterat eller för engagemang i en annan förening. Bryter du som hyresgästen mot detta blir du avstängd från att hyra alla våra rekreationsanläggningar framöver.

Ingen camping får förekomma i anslutning till anläggningen. Rökning är helt förbjuden. Varje familj ansvarar för att städningen blir utförd och att medlemskapet är betalt innan avresa. Om något går sönder under vistelsen – vänligen kontakta Barncancerfonden Södra så snart som möjligt.

Ansvar och försäkring 

Läs igenom din bokningsbekräftelse noggrant. Bokningsbekräftelsen ska tas med till anläggningen. Som hyresgäst förbinder du dig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar och regler som gäller för respektive anläggning. Eventuellt försäkringsskydd för dig som hyresgäst, samt dina och din familjs tillhörigheter, ordnas och bekostas av dig själv som hyresgäst. 

Avbokning

Avbokning måste ske innan ankomstdatum för A-medlemmar och sju (7) dagar innan ankomstdatum för B- och C-medlemmar. Om sen avbokning sker ska den utskickade fakturan betalas ändå. Som hyresgäst har du ingått ett avtal med oss och detta innebär att du ska ha betalt fakturan inom kredittiden. Du kan som hyresgäst inte boka en ny vistelse, eller dra nytta av något annat erbjudande från Barncancerfonden Södra, så länge du har en skuld kvar att betala.

Barncancerfonden Södra har dock rätt att göra undantag ifall du eller din familj har goda skäl till att inte komma iväg på er vistelse. Som hyresgäst har du däremot fortfarande en skyldighet att underrätta oss inom rimlig tid för att meddela bakgrunden till den uteslutna vistelsen.

Om vi bedömer att det finns goda skäl eller så länge du avbokat din vistelse i tid, så återbetalas samtliga avgifter till dig utan avdrag.

Ansvaret för dig som hyresgäst 

Barncancerfonden Södras anläggningar är till nytta för medlemmar där vi prioriterar individer med högst behov främst. Anläggningarna ska därmed vårdas och skötas på så sätt att alla, oavsett behov och krav, kan tillgodogöra sig erbjudandet, samt att föreningens kapitalplacering tillvaratas utan skada.

Samtliga av våra rekreationsanläggningar drivs av frivilliga och ideella krafter och finansieras genom gåvor från privatpersoner, föreningar och företag. Det är därför ditt ansvar som hyresgäst att ta väl hand om fastigheten, såväl interiört som exteriört, så att alla kan uppleva en härlig miljö.

Som hyresgäst hos oss förbinder du dig därmed att under vistelsen vårda huset/stugan/lägenheten och allt som hör samman med det. Du ska även noga följa de riktlinjer som finns för nyttjandet av anläggningen. Efter vistelsen ska du återställa anläggningen till ursprungligt skick, vilket även omfattar den exteriöra miljön, exempelvis dynor och möbler. Om något gått sönder eller kommit till skada på grund av dig eller annan person som du bjudit in i huset/stugan/lägenheten så ska detta ersättas av dig, som ansvarig för bokningen. Om du upptäcker en skada vid ankomst (som alltså tillkommit tidigare), anmäl genast detta till oss. Om lös egendom saknas efter hyrestid anses detta som stöld och polisanmäls. Detsamma gäller skadegörelse. 

Om reglerna inte efterföljs kommer Barncancerfonden Södra att skicka en faktura till dig, med ett belopp som motsvarar det vi behövt betala för att återställa anläggningen till sitt ursprungliga skick. Du ska ha betalt fakturan inom kredittiden.

Som hyresgäst kan du inte boka en ny vistelse, eller dra nytta av något annat erbjudande från Barncancerfonden Södra, så länge du har en skuld kvar att betala.

Barncancerfonden Södra har även rätt att neka dig och din familj tillträde till anläggningen igen, om du eller de du delat vistelsen med, missbrukat någon av våra ordningsregler.

Brand- och utrymningsföreskrifter

Enligt Räddningstjänstens krav på utrymning ska utrymningsvägar hållas fria för utrymning. Som hyresgäst ansvarar du för att utrymningsvägarna inte blockeras av möbler eller dylikt. 

Skadeanmälan

Om något går sönder eller om något behöver rapporteras vänder du dig till Barncancerfonden Södras kansli eller till den person som står angiven i bokningsbekräftelsen eller informationspärmen på plats. Anmäl skador så fort som möjligt så att dessa kan åtgärdas innan nästkommande gäst anländer. Om till exempel ett glas eller en tallrik råkar gå sönder, så skriv vänligen en lapp och lämna i köket så att fastighetsvärden kan åtgärda det.

Husdjur och rökning

Endast assistanshundar/ledarhundar är tillåtna, dock endast som medföljande till boende i Möllan (Möllegården), Stuga 4: Haren (Tjörnarp) och lägenhet 740 U (Lindvallen). En assistanshund fungerar som stöd för en person med funktionsnedsättning. När assistanshunden är i tjänst ska den bära ett tjänstetäcke som är godkänt av stödfunktionen. Förare ska ha tillhörande legitimation. Familjen ansvarar själv för städningen. Övriga husdjur är inte tillåtna. 

All rökning är förbjuden, det gäller såväl utomhus som inomhus. 

Vid eventuell sanering på grund av rökning eller husdjur debiteras hyresgästen.

 

Vill du ladda ner uthyrningsvillkoren som PDF?