Almers hus

Att få vara tillsammans sin familj i en lugn och skön miljö, som ger vila och rekreation, är vad många familjer med ett cancersjukt barn önskar och behöver.

Vid Almers hus i Varberg erbjuds de cancersjuka barnen och deras familjer en veckas kostnadsfri vistelse. Samtidigt finns här möjlighet till samvaro med andra familjer i samma situation.

Speciella temaveckor anordnas utifrån olika diagnoser och till exempel för familjer som har förlorat sitt barn i en cancersjukdom, ungdomar har också en egen vecka varje år.

Barncancerfonden står för vistelsen och reskostnader till och från Varberg, medan familjerna själva står för mat och eventuella kringkostnader.

Du och din familj har möjlighet att boka en vecka eller delar av en vecka. Är du intresserad?

Läs mer om Almers hus här.