Visommist

Visommist-gruppen hjälper och stödjer föräldrar som har mist sitt barn. Man träffas och talar om barnen, om att hantera sin sorg och om framtiden.

Visommist - Vi som mist

Visommist är en stödgrupp för föräldrar som har mist sitt barn i cancer och som behöver någon att prata med. När barnet är sjukt finns sjukhuspersonal och ”alla andra" i omgivningen som stöttar, men när barnet dör tappar man efter en tid kontakten med sjukhuspersonalen och så även med de närmaste som inte bär sorgen lika djupt som föräldrar och syskon.

Vårt behov av att prata om vårt döda barn växer ju mer chocken släpper och man inser att det värsta som kan hända har hänt.

Våra träffomgångar

Mellansveriges Visommist-grupp arbetar årsvis i en förbestämd konstellation av föräldrar till 5-6 barn. Under varje år/omgång (max 1,5 år) anordnar Visommist helgträffar vid ca fem tillfällen, då vi pratar om våra barn och om hur vi upplever allt som hänt och försöker komma vidare. Vi som håller i dessa träffar har själva förlorat barn i cancer och kommit en bit på väg i sorgearbetet. För att komma med i en "omgång" tillämpas ett kösystem, upprättat av gruppen. Under träffarna står Barncancerfonden Mellansverige för kost och logi.

Öppna träffar

Under årets arrangerar gruppen också öppna träffar, då alla som mist ett barn i cancer har möjlighet att medverka och knyta kontakten för att sedan kunna vara med i gruppens årliga omgångar. De öppna träffarna annonseras i kalendariet på hemsidan.

Har du förlorat barn i cancer och vill träffa andra i samma situation?
Du är varmt välkommen att höra av dig oss.

Kontakt

Sara Burman Svantesson
Telefon: 0735-13 14 40
E-post: alicemaria@hotmail.se

Carina Sandmark
Telefon: 070-422 17 37
E-post: carinaramstedt@hotmail.com